Moravské letopisy

Moravské letopisy
https://www.databazeknih.cz/img/books/77_/77065/moravske-letopisy-77065.jpg 4 4 4

Dějiny Moravy v datech Kniha zahrnuje dějiny Moravy od počátku středověku do poloviny roku 1990. Důraz je kladen zejména na dějiny politické a státoprávní, události jsou řazeny chronologicky a uvozeny letopočty, takže jde vskutku o letopis svého druhu. Publikace je vypravena množstvím vyobrazení a mapek. Z obsahu: LETOPISY ZEMĚ MORAVSKÉ 1) Slovanské osídlení Moravy, Sámova říše. Raně středověké království Moravanů – Velká Morava Úpadek Moravského království 2) Morava, Polsko a Čechy. Obsazení a rozdělení Moravského království českými vévody 3) Morava markrabství Římské říše a v dynastickém soustátí s Čechami 4) Moravské markrabství v soustátí Koruny Českého království 5) Moravské markrabství stavovskou republikou v Koruně Království českého a v Koruny Království uherského V konfederaci s Uhrami a Rakousy i s Čechami, Slezskem a Lužicemi 6) Moravské markrabství v soustátí Koruny Českého království a habsburské Rakouské monarchie 7) Moravské markrabství ve státním systému Rakouského mocnářství 8) Moravské markrabství v soustátí Rakouské monarchie za národního obrození 9) Moravské markrabství v soustátí Rakouské monarchie a snahy o obnovení Koruny Českého království 10) Morava – Moravskoslezská země v rámci Československé republiky. Počátky úsilí o restituci samosprávného postavení Moravy a Slezska První vydání... celý text

5
2
4
0
3
2
2
0
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.