Tradícia a dnešok

edice

10 knih, nakladatelství Osveta (Martin)

Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci 1. v edici, Marián Hronský, 1982

Slovensko na starých mapách 2. v edici, Ľubomír Viliam Prikryl, 1982

Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku 3. v edici, Anton Špiesz, 1983


Slovensko v tieni polmesiaca 4. v edici, Vojtech Kopčan, 1983

Život a dielo Ľudovíta Štúra 5. v edici, Ján Hučko, 1984

Postavy veľkomoravskej histórie 6. v edici, Matúš Kučera, 1986

Slovenský život a žurnalistika 7. v edici, Fraňo Ruttkay, 1987

Život a dielo Ľudovíta Štúra 8. v edici, Ján Hučko, 1988

Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci 9. v edici, Marián Hronský, 1988

Osudy starých Slovanov 10. v edici, Tatiana Štefanovičová, 1989