Osveta (Martin)

nakladatelství, značky

Urgentná medicína - prednemocničná, nemocničná, pre dospelých a deti
Urgentná medicína - prednemocničná, nemocničná, pre dospelých a deti
Fytoterapie perem lékaře
Fytoterapie perem lékaře
Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
Derminanty zdravia
Derminanty zdravia
Manažment pre nelekárske študijné programy : vysokoškolská učebnica
Manažment pre nelekárske študijné programy : vysokoškolská učebnica
Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania
Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania
Potápačská medicína
Potápačská medicína
Inštrumentovanie : princípy, zásady, techniky a postupy
Inštrumentovanie : princípy, zásady, techniky a postupy
Klinická diagnostika alkoholizmu
Klinická diagnostika alkoholizmu
Duša na dlani
Duša na dlani
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s vybranými chronickými chorobami
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s vybranými chronickými chorobami
Inulínové plodiny
Inulínové plodiny
Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve
Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve
Štylistika súčasnej slovenčiny
Štylistika súčasnej slovenčiny
Organická chémia pre farmaceutov
Organická chémia pre farmaceutov
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania
Akademická príručka
Akademická príručka
Metódy sledovania plodnosti
Metódy sledovania plodnosti
Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov
Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov
Demencia
Demencia
Prednemocničná urgentná medicína
Prednemocničná urgentná medicína
Urolitiáza
Urolitiáza
Inkontinencia moču
Inkontinencia moču
Kompendium súdnolekárskej toxikológie
Kompendium súdnolekárskej toxikológie
Lekárska biochémia
Lekárska biochémia
Bolesť ako ošetrovateľský problém
Bolesť ako ošetrovateľský problém
Výchova k zdraviu
Výchova k zdraviu
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve
Základy zdravotníckeho manažmentu
Základy zdravotníckeho manažmentu
Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
Klinická propedeutika ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie
Vedecké písanie
Vedecké písanie
Urodynamické vyšetrenia
Urodynamické vyšetrenia
Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia
Profesionálne ošetrovateľstvo a jeho regulácia
Ošetrovanie chorých
Ošetrovanie chorých
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve
Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve
Súdnolekárska alkohológia
Súdnolekárska alkohológia
Alkohologie v soudním lékařství
Alkohologie v soudním lékařství
Vývin mozgu a jeho poruchy
Vývin mozgu a jeho poruchy
Neurológia
Neurológia