Sebrané spisy Aloise Jiráska - I.

edice

45 knih, nakladatelství J. Otto - Ottovo nakladatelství

45 svazků, 1890-1930 , Ottovo nakladatelství


Maloměstské historie 1. v edici, Alois Jirásek, 1918

F. L. Věk I. 2. v edici, Alois Jirásek, 1922

Za bouře i klidu 3. v edici, Alois Jirásek, 1890


Skaláci 4. v edici, Alois Jirásek, 1890

Poklad 5. v edici, Alois Jirásek, 1913

Mezi proudy, díl I,. Dvojí dvůr 6. v edici, Alois Jirásek, 1902

Mezi proudy, díl II., Syn ohnivcův 7. v edici, Alois Jirásek, 1921

Mezi proudy, díl III., Do tří hlasů 8. v edici, Alois Jirásek, 1921

Drobné povídky a obrázky 9. v edici, Alois Jirásek, 1902

Sousedé / Pandurek 10. v edici, Alois Jirásek, 1891

Z různých dob - povídky a obrázky, díl I. 11. v edici, Alois Jirásek, 1917

Z různých dob - Povídky a obrázky, díl II. 12. v edici, Alois Jirásek, 1904

Z různých dob - Povídky a obrázky, díl III. 13. v edici, Alois Jirásek, 1905

Skály 14. v edici, Alois Jirásek, 1922

Na ostrově / Druhý květ 15. v edici, Alois Jirásek, 1906

V cizích službách 16. v edici, Alois Jirásek, 1919

Na dvoře vévodském / Ráj světa 17. v edici, Alois Jirásek, 1900

Zahořanský hon a jiné povídky 18. v edici, Alois Jirásek, 1894

Proti všem 19. v edici, Alois Jirásek, 1921

F. L. Věk II. 20. v edici, Alois Jirásek, 1925