Rozpravy Československé akademie věd

edice

8 knih, nakladatelství Academia

F. X. Šalda a F. M. Dostojevskij František Kautman, 1968

Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce Miloslav Polívka, 1982

Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení Jana Nechutová, 1967


O trojhodnotové logice Miroslav Mleziva, 1964

Počátky gnose: Vznik gnostického mýtu o božstvu Člověk Petr Pokorný, 1968

Rozmach české státnosti za vlády Lucemburků v souvislostech evropské politiky Jiří Spěváček, 1987

Studie k logice normativních vět Ota Weinberger, 1960

Mathematisch-logisches Modell der Vestibular-und Gehörstörungen 9. v edici, Otakar V. Zich, 1965