Prameny a nové proudy právní vědy

edice

5 knih, nakladatelství ALEKO

Základy teorie práva 9. v edici, Jiří Boguszak, 1991

Odpovědnost za ochranu (R2P). Nová naděje nebo staré pokrytectví? 44. v edici, Veronika Bílková, 2010

Definice uprchlíka a její výklad a aplikace a současném mezinárodním právu 48. v edici, Věra Honusková, 2011


Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filozofie 52. v edici, Jan Kosek, 2012

Prezidentský systém Spojených států amerických 63. v edici, Monika Křtěnová, 2016