Praktický komentář

edice

20 knih, nakladatelství Wolters Kluwer (ČR)

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů Michal Nulíček, 2017

Kontrolní řád: Správní řád Jitka Jelínková, 2016

Notářský řád: praktický komentář kolektiv autorů, 2018


Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Michal Králík, 2016

Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář Petr Lavický, 2016

Soukromé právo 21. století Jan Dvořák, 2018

Správní řád. Praktický komentář Olga Sovová, 2020

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář Hana Březinová, 2017

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci. Praktický komentář Ivo Krýsa, 2020

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním Barbora Steinlauf Vráblová, 2020

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář Jan Strakoš, 2019

Zákon o pomoci v hmotné nouzi / Zákon o životním a existenčním minimu Petr Beck, 2016

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Jiří Hlaváč, 2019

Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář Martin Zídek, 2019

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - Praktický komentář Lenka Trešlová, 2018

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.). Praktický komentář Jakub Hanák, 2020

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování / Zákon o specifických zdravotních službách Jan Mach, 2018

Zákon o zpracování osobních údajů - Praktický komentář Michal Nulíček, 2019

Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících kolektiv autorů, 2015

Zákoník práce / Zákon o kolektivním vyjednávání Ivan Tomší, 2017