Politická knihovna Čs. strany lidové

edice

12 knih, nakladatelství Lidová demokracie

Socialistická šestina světa 4. v edici, Hewlett Johnson, 1951

O nejlepším státě 19. v edici, Bernard Bolzano, 1952

O zemí indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější 30. v edici, Bartolomé de las Casas, 1954


K břehům Tichého oceánu 41. v edici, Josef Plojhar, 1957

Vítězný únor 1948 a Československá strana lidová 42. v edici, Josef Plojhar, 1958

Berlín 45. v edici, Rudolf Ströbinger, 1959

Co víme o vesmíru 48. v edici, Boris Valníček, 1960

Křesťané a socialismus 50. v edici, Josef Plojhar, 1961

Bez lítosti 52. v edici, Krišna Néhrú, 1961

Spiknutí vyvržených 53. v edici, Rudolf Ströbinger, 1961

Plameny nenávisti 59. v edici, Rudolf Ströbinger, 1963

Církevní misie v dějinách Velké Moravy 60. v edici, Vladimír Vavřínek, 1963