Památníky naší minulosti (Nakladatelství ČSAV, Academia)

edice

14 knih, nakladatelství Academia

Pouze sv. 5 je ve slovenštině, vydalo Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.


Staré Město - Velehrad : ústředí z doby Velkomoravské říše 1. v edici, Vilém Hrubý, 1964

Levý Hradec - nejstarší sídlo Přemyslovců 2. v edici, Ivan Borkovský, 1965

Hrazany: Keltské oppidum na Sedlčansku 3. v edici, Libuše Jansová, 1965


Bylany : osada nejstarších zemědělců z mladší doby kamenné 4. v edici, Bohumil Soudský, 1966

Jaskyňa Domica - najvýznačnejšie sídlisko ľudu bukovohorskej kultúry 5. v edici, Ján Lichardus, 1968

Pražský hrad v době přemyslovských knížat 6. v edici, Ivan Borkovský, 1969

Přemyslovský Libušín: Historie a pověst ve světle archeologického výzkumu 7. v edici, Zdeněk Váňa, 1973

Březno : vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách 8. v edici, Ivana Pleinerová, 1975

Závist : keltské hradiště ve středních Čechách 9. v edici, Petr Drda, 1978

Mužský u Mnichova Hradiště: pravěká skalní pevnost 10. v edici, Emilie Pleslová-Štiková, 1981

Kouřim v průběhu věků 11. v edici, Miloš Šolle, 1981

Dolní Věstonice - Tábořiště lovců mamutů 12. v edici, Bohuslav Klíma, 1983

Život středověké vesnice : zaniklá Svídna 13. v edici, Zdeněk Smetánka, 1988

Lovci mamutů z Předmostí 14. v edici, Bohuslav Klíma, 1990