Opera Facultatis philosophicae

edice

7 knih, nakladatelství Univerzita Karlova. Filozofická fakulta

Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě 2. v edici, Aleš Mudra, 2006

Alice Garrigue Masaryková: Život ve stínu slavného otce 3. v edici, Radovan Lovčí, 2007

Heslář české avantgardy 9. v edici, Josef Vojvodík, 2011


Město a hry: příběh londýnských olympiád 12. v edici, Martin Kovář, 2012

Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945 15. v edici, Ivan Klimeš, 2016

Pokusy o renesanci Západu 16. v edici, Vladimír Svatoň, 2016

Komunikace v textu a s textem 17. v edici, Alena Macurová, 2016