Univerzita Karlova. Filozofická fakulta

nakladatelství, značky

Buď také písařem: Studie věnované památce Břetislava Vachaly
Buď také písařem: Studie věnované památce Břetislava Vachaly
Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010
Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010
Multimedialita kaligrafických inspirací ve světovém kontextu a českém umění po roce 1948
Multimedialita kaligrafických inspirací ve světovém kontextu a českém umění po roce 1948
Mezikulturní dialog: Slovinské stopy v českém prostředí
Mezikulturní dialog: Slovinské stopy v českém prostředí
Literatura bez úvazků? Mýtus nového začátku v politickém čtení devadesátých let
Literatura bez úvazků? Mýtus nového začátku v politickém čtení devadesátých let
Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism
Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism
"Někdy dojde k zvláštním věcem..." Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky
"Někdy dojde k zvláštním věcem..." Pět středohornoněmeckých textů o strastech dvorské lásky
Zmizelé horizonty: Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu 1959-1989
Zmizelé horizonty: Fotografie z archivu Českého egyptologického ústavu 1959-1989
Protřepat, nemíchat!: Mezi literární vědou a kulturálními studii
Protřepat, nemíchat!: Mezi literární vědou a kulturálními studii
2 + 2 = 5: Světy antiutopické a dystopické literatury
2 + 2 = 5: Světy antiutopické a dystopické literatury
Jen pekla se bojím: Staroseverská křesťanská literatura
Jen pekla se bojím: Staroseverská křesťanská literatura
Sluneční králové / Kings of the Sun
Sluneční králové / Kings of the Sun
Polynesian Literature in English: Heritage and Innovation
Polynesian Literature in English: Heritage and Innovation
Od Gigiri po Kakumu: Tlumočení a jeho role v moderní keňské společnosti
Od Gigiri po Kakumu: Tlumočení a jeho role v moderní keňské společnosti
Cesty polemiky
Cesty polemiky
Vyprávět sám sebe: Teorie autobiografie
Vyprávět sám sebe: Teorie autobiografie
V čase odkvétání: Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu 1969-1989
V čase odkvétání: Československo a Jugoslávie v období pozdního socialismu 1969-1989
České novobarokní sochařství
České novobarokní sochařství
Stávám se řečí: Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity
Stávám se řečí: Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity
Cesta bílým terorem
Cesta bílým terorem
Mezi sjezdy a tanečními
Mezi sjezdy a tanečními
Věk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého století
Věk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého století
Studie z komparatistiky a čínské literatury
Studie z komparatistiky a čínské literatury
Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace
Růže je rosa è rose est růže. Překlad, převod, interpretace
Entente cordiale: Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898-1904
Entente cordiale: Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898-1904
Kříž a rudý prapor: Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)
Kříž a rudý prapor: Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)
Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě
Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě
Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu
Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu
Žena v českém tradičním obrazu světa
Žena v českém tradičním obrazu světa
Opus magnum Miloslava Kabeláče pro lidské hlasy. Proměny, opus 57
Opus magnum Miloslava Kabeláče pro lidské hlasy. Proměny, opus 57
Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák (1860-1920)
Ex Oriente lux: Rudolf Dvořák (1860-1920)
Cesta ke slovenskému mýtu: Konstrukce identity slovenské moderny v kontextu ideje čechoslovakismu
Cesta ke slovenskému mýtu: Konstrukce identity slovenské moderny v kontextu ideje čechoslovakismu
Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby
Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby
Od Principa k Trumpovi: texty k historickým výročím 2002–2018
Od Principa k Trumpovi: texty k historickým výročím 2002–2018
Horo Bílá - horo kletá!
Horo Bílá - horo kletá!
1 ...