Manu propria

edice

9 knih, nakladatelství Scriptorium

Alžběta Lidmila z Lisova: Rodinné paměti 1. v edici, Jana Ratajová, 2002

Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 2. v edici, Jiří Kubeš, 2004

Krátká cesta životem a Evropou 3. v edici, Gabriela Schwarzenberg, 2006


Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata 4. v edici, Jan Zajíc z Házmburka, 2007

Deníkové rodinné záznamy (1785-1808) 5. v edici, Veronika Čapská, 2009

Putování po českých hradech (1814-1818) 6. v edici, Marcela Kalašová, 2010

Moje inženýrské paměti 7. v edici, Emil Zimmler, 2013

Z poddaného šlechticem 8. v edici, Pavel Matlas, 2016

Tisíc kilometrů v sedle: Dálkové jízdy Bohuslava Taraby 9. v edici, Hana Pátková, 2018