Komentáře Wolters Kluwer

edice

40 knih, nakladatelství Wolters Kluwer (ČR)

Kompetenční zákon. Komentář Jan Kněžínek, 2016

Krizový zákon. Komentář Ondřej Vodehnal, 2017

Lex COVID: Komentář Antonín Draštík, 2020


Stykový zákon: Komentář Jan Kněžínek, 2019

Úmluva o právech dítěte: Komentář Anna Hofschneiderová, 2021

Zákon o bankách: Komentář Tomáš Rýdl, 2016

Zákon o České národní bance: Komentář Petr Výborný, 2015

Zákon o církvích a náboženských společnostech: Komenář Aleš Chocholáč, 2016

Zákon o dani z přidané hodnoty: Komentář Milena Drábová, 2019

Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.): Komentář Vladimír Voříšek, 2024

Zákon o Finanční správě České republiky: Komentář Ondřej Trubač, 2014

Zákon o insolvenčních správcích: Komentář Jan Kozák, 2017

Zákon o inspekci práce: Komentář Martin Štefko, 2016

Zákon o nabídkách převzetí: Komentář kolektiv autorů, 2012

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář Michaela Katolická, 2017

Zákon o obecní policii: Komentář Patrik Šebesta, 2018

Zákon o ochraně ovzduší: Komentář Pavla Bejčková, 2018

Zákon o ochraně přírody a krajiny: Komentář Vojtěch Stejskal, 2016

Zákon o ochraně veřejného zdraví: Komentář Zdena Krýsová, 2016

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele: Komentář Michal Kadlec, 2023