Komentáře Wolters Kluwer

edice

37 knih, nakladatelství Wolters Kluwer (ČR)

Kompetenční zákon. KomentářKompetenční zákon. KomentářJan Kněžínek, 2016

KoupitKoupit eknihu

Krizový zákon. KomentářKrizový zákon. KomentářOndřej Vodehnal, 2017

KoupitKoupit eknihu

Lex COVID - komentářLex COVID - komentářAntonín Draštík, 2020

KoupitKoupit eknihu


Stykový zákon. KomentářStykový zákon. KomentářJan Kněžínek, 2019

KoupitKoupit eknihu

Úmluva o právech dítěte. KomentářÚmluva o právech dítěte. KomentářAnna Hofschneiderová, 2021

KoupitKoupit eknihu

Zákon o bankách. KomentářZákon o bankách. KomentářTomáš Rýdl, 2016

KoupitKoupit eknihu

Zákon o České národní bance. KomentářZákon o České národní bance. KomentářPetr Výborný, 2015

KoupitKoupit eknihu

Zákon o církvích a náboženských společnostech. KomenářZákon o církvích a náboženských společnostech. KomenářAleš Chocholáč, 2016

KoupitKoupit eknihu

Zákon o dani z přidané hodnoty. KomentářZákon o dani z přidané hodnoty. KomentářMilena Drábová, 2019

KoupitKoupit eknihu

Zákon o Finanční správě České republiky. KomentářZákon o Finanční správě České republiky. KomentářOndřej Trubač, 2014

KoupitKoupit eknihu

Zákon o insolvenčních správcích - KomentářZákon o insolvenčních správcích - KomentářJan Kozák, 2017

KoupitKoupit eknihu

Zákon o inspekci práce – KomentářZákon o inspekci práce – KomentářMartin Štefko, 2016

KoupitKoupit eknihu

Zákon o nabídkách převzetíZákon o nabídkách převzetíkolektiv autorů, 2012

KoupitKoupit eknihu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. KomentářZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. KomentářMichaela Katolická, 2017

KoupitKoupit eknihu

Zákon o obecní policii. KomentářZákon o obecní policii. KomentářPatrik Šebesta, 2018

KoupitKoupit eknihu

Zákon o ochraně ovzduší. KomentářZákon o ochraně ovzduší. KomentářPavla Bejčková, 2018

KoupitKoupit eknihu

Zákon o ochraně přírody a krajiny. KomentářZákon o ochraně přírody a krajiny. KomentářVojtěch Stejskal, 2016

KoupitKoupit eknihu

Zákon o ochraně veřejného zdraví - KomentářZákon o ochraně veřejného zdraví - KomentářZdena Krýsová, 2016

KoupitKoupit eknihu

Zákon o ochranných známkách - KomentářZákon o ochranných známkách - KomentářPavel Koukal, 2017

KoupitKoupit eknihu

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. KomentářZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. KomentářJan Brož, 2018

KoupitKoupit eknihu

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. KomentářZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. KomentářPavel Simon, 2017

KoupitKoupit eknihu

Zákon o Policii České republiky. KomentářZákon o Policii České republiky. KomentářMiroslav Šteinbach, 2019

KoupitKoupit eknihu

Zákon o pozemních komunikacích. KomentářZákon o pozemních komunikacích. KomentářKarel Černín, 2015

KoupitKoupit eknihu

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. KomentářZákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. KomentářKateřina Šimáčková, 2017

KoupitKoupit eknihu

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. KomentářZákon o soudnictví ve věcech mládeže. KomentářEva Brucknerová, 2015

KoupitKoupit eknihu

Zákon o správních poplatcích a předpisy související. KomentářZákon o správních poplatcích a předpisy související. KomentářLukáš Potěšil, 2017

KoupitKoupit eknihu

Zákon o státním podniku - KomentářZákon o státním podniku - KomentářJan Dědič, 2018

KoupitKoupit eknihu

Zákon o Státním pozemkovém úřadu. KomentářZákon o Státním pozemkovém úřadu. KomentářJana Tkáčiková, 2020

KoupitKoupit eknihu

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. KomentářZákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. KomentářJaroslav Fenyk, 2012

KoupitKoupit eknihu

Zákon o úřednících územních samosprávných celků. KomentářZákon o úřednících územních samosprávných celků. KomentářKlára Pondělíčková, 2016

KoupitKoupit eknihu

1