Knihy moravských autorů

edice

10 knih, nakladatelství Moravsko-slezská revue

Kapitoly o lidech kočovných a jiná prosa 1. v edici, Josef Uher, 1906

Valašsko v písních 2. v edici, Josef Kalus, 1906

Kresby 3. v edici, Karel Elgart Sokol, 1906


Dobytí Podolan 4. v edici, Viktor Kamil Jeřábek, 1908

Píseň o Ondrášovi 6. v edici, Čeněk Ostravický, 1901

Básně 7. v edici, Maxmilián Kunert, 1908

Skokády 8. v edici, Josef Holý, 1908

Stranou hlučných cest 9. v edici, Stanislav Kovanda, 1909

Kosatce 10. v edici, Metoděj Jahn, 1909

O české literatuře 12. v edici, Hynek Babička, 1910