Judaica Slovaca

edice

28 knih, nakladatelství SNM - Múzeum židovskej kultúry

Bez babičky (spomienky) Juraj Friedmann, 2010

Boj o prežitie Gila Fatran, 2007

Čas barchesu Viola Kováčová, 1993


László Remete: Človek, ktorý prekračoval hranice Karol Nandrásky, 2006

Múzeum židovskej kultúry na Slovensku Pavol Mešťan, 1993

Naša babička Cilka (spomienky) Juraj Friedmann, 2008

Po vlastnej ceste Erika Podlipná, 2003

Vojak č. 151 Alexander Breuer, 2001

Obrázky z prešporského geta 4. v edici, Karl Benyovszky, 1993

Chodníčky v ohnivom kruhu 13. v edici, Akiva Nir, 1994

Riešenie židovskej otázky na Slovensku (1939-1945) - Dokumenty 2. časť 14. v edici, Ladislav Hubenák, 1994

Listy Fajvelovi Bencilovičovi Gecovi 22. v edici, Vladimir Sergejevič Solovjov, 1996

Koniec a začiatok 36. v edici, Eva Kováčová, 1999

Nariadenie o právnom postavení Židov (dokumenty) 43. v edici, Pavol Mešťan, 2000

Z pekla šťastie 48. v edici, Ladislav Grosman, 2001

Prešov: Osud židovskej obce, jednej z mnohých 67. v edici, Giora Amir, 2004

Biele plášte: Tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období druhej svetovej vojny - 1. časť 76. v edici, Jozef Sulaček, 2005

Biele plášte: Tragické osudy židovských lekárov na Slovensku v období druhej svetovej vojny - 2. časť 77. v edici, Jozef Sulaček, 2006

Dcéra Oľgy a Lea 78. v edici, Věra Weislitzová-Lustigová, 2006

Modlitba za Katarínu Horovitzovú 89. v edici, Arnošt Lustig, 2009