Itineraria

edice

15 knih, nakladatelství Argo

Dopisy z Ruska. Rusko v roce 1839 1. v edici, Astolphe De Custine, 2015

Čeští jezuité objevují Nový svět 2. v edici, Pavel Zavadil, 2016

Putování 1608-1618: Cestopis a kroniky arménského poutníka 3. v edici, Šimon Polský (Lehaci), 2016


Čas darů: Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého Angličana z Rotterdamu ke střednímu Dunaji 4. v edici, Patrick Leigh Fermor, 2018

Ztroskotání: Příběh trosečníka z pobřeží Mexického zálivu (1527–1536) 5. v edici, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, 2019

Cestovní deníky 6. v edici, Albert Einstein, 2019

Itinerario: cesta a plavba na východ neboli do Portugalských Indií (1579-1592) 7. v edici, Jan Huygen van Linschoten, 2019

K pramenům Eufratu a Tigridu 8. v edici, Josef Wünsch, 2020

Svatojakubská cesta 9. v edici, Aimeric Picaud, 2020

Dopisy zesnulého I.: Anglie 19. století očima pruského knížete 10. v edici, Hermann von Pückler-Muskau, 2021

Cesta do Svaté země a Egypta 11. v edici, Ida Pfeiffer, 2022

Výjezd šťastný 12. v edici, Zdeněk Hojda, 2023

Mezi lesem a vodou: Pěšky do Konstantinopole 13. v edici, Patrick Leigh Fermor, 2022

O neznámých věcech čili Popis východních krajů 14. v edici, Odorik De Pordenone, 2024

Cesta kolem světa 15. v edici, Jan z Mandevillu (p), 2024