Horizonty

edice

31 knih, nakladatelství Slovenský spisovateľ

Pohľad v zrkadlách : Výber z kritík a článkov Ján Rozner, 1969

Nesmrteľní 2. v edici, Ivan Kupec, 1963

Človek proti skaze - Pokus o Karla Čapka 3. v edici, Alexander Matuška, 1963


Obrana poézie 4. v edici, Ivan Kupec, 1963

Nie samým slovom 6. v edici, Viktor Kochol, 1964

Epika a román 7. v edici, Nora Krausová, 1964

Básnik Laco Novomeský 11. v edici, Stanislav Šmatlák, 1967

Proti démonom 14. v edici, Dominik Tatarka, 1968

Básnická transcendencia 17. v edici, Milan Hamada, 1969

Kontakty 19. v edici, Jozef Bžoch, 1970

J. C. Hronský 20. v edici, Alexander Matuška, 1970

Modernita súčasnosti 21. v edici, Jozef Felix, 1970

Literárna história a historická poetika 25. v edici, Mikuláš Bakoš, 1973

Romantizmus v slovenskej literatúre 26. v edici, Milan Pišút, 1974

Výboje a súboje 27. v edici, Daniel Okáli, 1973

Súčasnosť a literatúra 33. v edici, Stanislav Šmatlák, 1975

Literatúra a skutočnosť 34. v edici, Břetislav Truhlář, 1976

Literatúra medzi ľudmi 35. v edici, Rudolf Lesňák, 1977

Literatúra v premenách času 39. v edici, Albín Bagin, 1978

Pamäť literatúry 41. v edici, Karol Rosenbaum, 1978