Hermés

edice

18 knih, nakladatelství Pavel Mervart

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie 1. v edici, Vladimír Havlík, 2015

Vědomí a jeho teorie 2. v edici, Michal Polák, 2015

Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy 3. v edici, Petr Pavlas, 2015


Freudova neurofyziologie mysli 4. v edici, Michal Polák, 2015

Inštrumentálny realizmus 5. v edici, Ladislav Kvasz, 2015

Stopování sémiotiky 6. v edici, Marie Větrovcová, 2015

Když je řeč o barvách - Barvy jako předmět filosofického a empirického studia jazyka 7. v edici, Ondřej Beran, 2016

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 8. v edici, Marie Větrovcová, 2015

Informační grafika 9. v edici, Lada Hanzelínová, 2016

Sny o mnohosti světů 9. v edici, Iva Lelková, 2016

Pravda – dcera času 11. v edici, Daniel Špelda, 2016

Profesionalizace literární kultury 12. v edici, Martina Kastnerová, 2016

Komenský a Bacon: Dvě raně novověké cesty k obnově vědění 13. v edici, Jan Čížek, 2017

Poezie jako vyprávění příběhů 14. v edici, Martina Kastnerová, 2018

Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka 16. v edici, Petr Pavlas, 2019

Astronom v Hermově zahradě: Johannes Kepler a paracelsiánská alchymie 17. v edici, Jiří Michalík, 2020

Znamení věcí - Renesanční nauka o signaturách 18. v edici, Jakub Hlaváček, 2020

Svět iónských archaických kosmologií 19. v edici, Radim Kočandrle, 2022