Filozofické aktuality

edice

8 knih, nakladatelství Pravda

Človek v boji o seba a svoju budúcnosť Rudolf Šíma, 1981

Filozofia vedomia Vasilij Petrovič Tugarinov, 1974

Francúzsky štrukturalizmus Milij Nikolajevič Greckij, 1972


K dejinám klasickej buržoáznej filozofie Manfred Buhr, 1975

Príčina ako protirečenie a metóda Josef Coufal, 1982

Problém protirečenia v dialektickej logike Igor Sergejevič Narskij, 1973

Štrukturalizmus Jean Piaget, 1971

Umenie dnes Tomáš Štrauss, 1968