K dejinám klasickej buržoáznej filozofie

nehodnoceno
K dejinám klasickej buržoáznej filozofie
https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/477007/bmid_k-dejinam-klasickej-burzoaznej-filo-wVB-477007.jpg 0 0 0

Kniha nemeckého filozofa Manfreda Buhra (nar. 1927) je zborníkom statí publikovaných v rokoch 1960—1970. Autor v nej hodnotí päť veľkých postáv z dejín svetovej filozofie: Bacona, Kanta, Fichteho, Schellinga a Hegla. Filozofiu toho-ktorého mysliteľa však nerozoberá podrobne, predpokladá, že ju čitateľ pozná. Zameriava sa prevažne na analýzu hospodársko-spoločenske] situácie, v ktorej daná filozofia vznikla, ktorú odrážala, ktorej slúžila, alebo proti ktorej sa obracala. Autor sa pokúša hodnotiť filozofiu uvedených osobností, zasadiť ju do širokého rámca hospodársko-spoločenských udalostí danej doby, a tým dať čitateľovi možnosť hlbšie nazrieť do organických väzieb filozofie a spoločenskej reality.... celý text

Literatura naučná Filozofie
Vydáno: , Pravda
Originální název:

Vernunft, Mensch, Geschichte: Studien zur Entwicklungsgeschichte der klassischen bürgerlichen Philosophie


více info...
Přidat komentář