Filozofia do vrecka / Filosofie do kapsy

edice

38 knih, nakladatelství Archa (SK)

Zmysel tvojho života 1. v edici, Immanuel Kant, 1993

Mýtus a význam 2. v edici, Claude Lévi-Strauss, 1993

Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus? 4. v edici, Gilles Deleuze, 1993


Ludwig Wittgenstein v spomienkach 5. v edici, Norman Malcolm, 1993

Saussure 6. v edici, Jonathan Culler, 1993

Estetické myslenie 7. v edici, Wolfgang Welsch, 1993

Stredoveká filozofia 8. v edici, Alain de Libera, 1994

Text a kultúra 9. v edici, Jurij Michajlovič Lotman, 1994

Eseje o umení 10. v edici, José Ortega y Gasset, 1994

Štyri pohľady do feministickej filozofie 11. v edici, Herta Nagl-Docekal, 1994

Chvála moudrosti 12. v edici, Claude Lévi-Strauss, 1994

Štýl vo filozofii 13. v edici, Manfred Frank, 1995

Světlá komora 14. v edici, Roland Barthes, 1994

Toto nie je fajka 15. v edici, Michel Foucault, 1994

Strojovia a agenty 16. v edici, Jozef Kelemen, 1994

Breviár 17. v edici, Friedrich Nietzsche, 1995

Vedomie 18. v edici, Owen Flanagan, 1995

Jazyk a zodpovednosť 19. v edici, Noam Chomsky, 1995

Setkání s filosofy 20. v edici, Ved Mehta, 1995

Aktualita krásneho. Umenie ako hra, symbol a slávnosť 21. v edici, Hans-Georg Gadamer, 1995