Dramatica

edice

4 knih, nakladatelství Karolinum

Snahou ediční řady Dramatica je představit čtenářům významné oblasti teorie a dějin divadla, dramatickou tvorbu a scénické umění v širších kulturních a společenských souvislostech, přičemž divadlo je chápáno jako svébytný projev tvůrčí lidské činnosti, jenž sehrál zásadní roli v dějinách společnosti. Edice je určena jak pro univerzitní a odborné publikum, tak pro širší čtenářskou veřejnost. Její základ tvoří původní monografie českých specialistů na studium divadla, nedílnou součástí jsou však také překladové publikace významných zahraničních autorů.... celý text


Faust jako stav zadlužení Vladimír Just, 2014

Gérard de Nerval a jeho dvojenec: Divadlo francouzského romantismu očima melancholika Petr Christov, 2017

Henrik Ibsen: Člověk a maska Ivo De Figueiredo, 2015


Melpoména v okovech? Povahokresba ve francouzské tragédii 17. století Záviš Šuman, 2019