Autorská práva a e-knihy


tester
tester 09.02.2016 v 13:33

Mám papírovou knihu, převedu ji na e-knihu. Tu pošlu kolegovi a už ji má také.
Došlo k porušení autorských práv? Když dám papírovou knihu kolegovi je to také porušení práv? Kolega knihu nemusí kupovat a má ji k dispozici. Ušetřil peníze za nákup knihy. Atd. Jsem v této oblasti začátečník. Nechám si to vysvětlit.

Plútarchos
Plútarchos 09.02.2016 v 14:00

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
viz § 25 / § 25a / § 30 a následující

Text příspěvku byl upraven 09.02.16 v 14:05

tester
tester 09.02.2016 v 17:30

Dík a není to někde v PDF? Tam se to dá obvykle prohledávat a dělat poznámky. Proto mám rád PDFka.
V prvním přiblížení nabývám dojmu že skenování a různé množení se moc nedoporučuje. V doporučovaném odkazu jsem našel jak je to s půjčováním knih v knihovnách. Tam je to povolené. Jak je to s jejich darováním, prodejem jiné osobě, známému atd. Tam budou asi nějaké vyjímky.
Je to v podstatě SW.
Zákon je na prostudování pro mne rozsáhlý, ale zajímavý. Tolik v prvním přiblížení z mé strany.

Text příspěvku byl upraven 09.02.16 v 17:47

Plútarchos
tester
tester 10.02.2016 v 03:32

403: Přístup zakázán
Opakované napadení stránek (Automaticky blokován)
Jde to někomu otevřít?

Makropulos

tester
tester 10.02.2016 v 12:03

Nejde uložit jako PDF. Dik

Makropulos
tester
tester 10.02.2016 v 17:51

To už je lepší, ale sukují se mně zbytky mozkových závitů-Dík

Makropulos
Makropulos 10.02.2016 v 18:24

Tohle je jak z vlákna - taky vás lidé nechápou - tak já teď vůbec nevím, co jsi chtěl říci.

tester
tester 10.02.2016 v 23:13

Varianta 2014 http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2014/sb0096-2014.pdf
Vysvětlené to je, ale pochopení pokulhává. Musím si udělat plzeňská rychlo-práva.

tester
tester 10.02.2016 v 23:38

Za užití díla pak zákon nepovažuje užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby (§ 30). Zde je nutno zdůraznit, že z tohoto užití nesmí mít fyzická osoba přímý ani nepřímý FINANČNÏ prospěch. Dále je stanoveno, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo jej užije za účelem předvedení zákazníkovi, nebo ten kdo jej opravuje, dále pak ten, kdo si pro svou potřebu vytvoří kopii díla, pokud se nejedná o kopii databáze,....takže zkopírovat e-knihu nebo naskenovat papírovou knihu je v pohodě. Tak to chápu a je to můj názor na věc. Dát e-knihu na www.ulozto.cz k volnému stahování je v pohodě. Stává se vám že někomu nerozumíte, že ho nechápete? Právnická kancelář firmy TESTER dobrovolně přidružená k DK radí sociálně slabším občanům jak přijít zdarma ke knihám. Nezaměstnaní, mnozí důchodci atp. se už pohybují pod hranicí pásma chudoby - 10.000Kč nebo se jí rychle přibližují.
Stává se vám že něčemu nerozumíte, nebo nechápete?
To je můj PRÄVNÍ NÄZOR.

Text příspěvku byl upraven 11.02.16 v 13:57

nokid
nokid 12.02.2016 v 16:02

Testere!
Nemať lidi. U každé el.knihy je upozornění o zákazu kopírování, půjčování či jiného užití, vyhrazenému držiteli autor. práv.
Řečeno laickým jazykem, jestliže si knihu vypůjčím v knihovně, je to OK, jestliže od kámoše - není to sice OK ale kde není žalobce... Pokud toto dílo kopíruji pro vlastní potřebu, správně, kopie je dražší nežli originál (obecně). A také se z každé kopie odvádí pár haléřů autorským organizacím... Pokud ale to stejné kopíruji jinému, je to trestné. Pokud dám knihu na web (a nejsem držitelem autor.práv) je to trestné, pokud si jako uživatel totéž stáhnu a to jen pro vlastní potřebu, je to OK. Proč? Uplatní se zde předpoklad "v dobré víře", a sice, věřím tomu že ten kdo dal dílo takto veřejně k dispozici, je držitelem autor.práv a jednoduše se vzdal veškerého finančního prospěchu.
Koupím-li knihu, CD, DVD...mohu ji znovu kdykoli prodat, ale pouze jako tentýž originál, nikoli kopii z ní.

Vyjímky z tohoto všeho tvoří díla autorů již nechráněná lhůtou 70 let, zpravidla těch, od jejichž smrti uplynulo 70 let, u anonymních a pseudonymních 70 let po I. vydání, u děl spoluautorů ta, u kterých od úmrtí posledního z nich uplynulo více než 70 let.

Příklady:
Volná díla jsou všechna Čapkova, Verneova, A.C.Doyleho...

tester
tester 12.02.2016 v 18:15

zde tvoje úvahy nejsou a to platí http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2014/sb0096-2014.pdf

kde na své rozvinuté úvahy chodíš? Nevymýšlíš si? Upřesni svoje zdroje ze kterých čerpáš, pokud to nejsou jen fantazie anebo tvůj svévolný výklad.

Plútarchos
Plútarchos 12.02.2016 v 18:53

Nokid má v zásadě pravdu. Testere, Vaše věta: "Dát e-knihu na www.ulozto.cz k volnému stahování je v pohodě" NENÍ "v pohodě"! Jedná se o porušení autorského práva.

tester
tester 13.02.2016 v 04:02

v dokumentu http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2014/sb0096-2014.pdf o tom není zmínka. Asi se jedná o přešlap v interpretaci. Zákony jsou pro lidi a jsou psány tak, aby jim lidé rozuměli a v zákoně je to napsané jasně. Nesmí jít o OSOBNÍ FINANČNÍ PROSPĚCH. A o to na ULOZTO nejde. Takze pohoda. Jak ukládání tak i stahování. Pokud by ten, kdo tam něco vložil požadoval za stahování peníze, pak je to porušování zákona.

Text příspěvku byl upraven 14.02.16 v 09:18

nokid
nokid 14.02.2016 v 20:05

Pracoval jsem v nakladatelství. Tam na to chodím, testere.

tester
tester 15.02.2016 v 01:58

V mé interpretaci a interpretaci nakladatelství je rozdíl. Nejsem právník, jsem laik. A čtenáře právníka na DK nemáme. Takže rozpor jednou vyřeší reálný případ.

tester
tester 15.02.2016 v 03:55

http://www.portal.cz/o-portalu/jak-legalne-nakladat-s-knihami-tistenymi-i-elektronickymi/50237/
JAK LEGÁLNĚ NAKLÁDAT S KNIHAMI TIŠTĚNÝMI I ELEKTRONICKÝMI

Tyto podklady vznikly v nakladatelství Portál. Využívají jak znění autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), tak zkušeností nakladatelství z výkonu autorských práv. Jsou zaměřeny pouze na problematiku nakládání s knihami/literárními díly......vypadá to jako konkretními zákony nepodložená fantazie portálu.
Nějaké nejasné zmínky ve znění pozdějších předpisů atd.
To mají portálnící z roku 2000 a to je už staré. PLATÍ NOVÝ ZÁKON Z ROKU 2014 !!!!
Portálníci píší že......JAK LEGÁLNĚ NAKLÁDAT S KNIHAMI TIŠTĚNÝMI I ELEKTRONICKÝMI
Tyto podklady vznikly v nakladatelství Portál. Využívají jak znění autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), tak zkušeností nakladatelství z výkonu autorských práv. Jsou zaměřeny pouze na problematiku nakládání s knihami/literárními díly...Takže portálníci obrostlí mechem z roku 2000 kecají a vymýšlejí si něco z pravěku.

Text příspěvku byl upraven 15.02.16 v 04:07

tester
tester 15.02.2016 v 04:19

A další info k věci .. http://autorske-pravo.info/o-portalu je to jakési na vodě. Nemá to formu zákona. Je to iniciativa soukromé firmy ...
Odborné poradenství a specialista na právo průmyslového vlastnictví:
DANĚK & PARTNERS
advokátní a patentová kancelář
...Občany zajímá jak to všechno vlastně je a proto bádají v džungli. Autorský zákon je ZÁKON, ale autorské právo není ZÁKON. Autorské právo náš právní systém nezná !!!!!

Text příspěvku byl upraven 15.02.16 v 04:27

HTO
HTO 15.02.2016 v 04:29

Přímo z knihy: „Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření, je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.“

tester
tester 15.02.2016 v 04:57

http://www.pravoit.cz/article/pravni-uprava-zpristupneni-autorskeho-dila-prostrednictvim-internetu
..začíná být pozvolna jasno, třeba se to bude někomu hodit. Než se k tomu člověk prokouše tak to chvíli trvá. V prvním přiblížení je to jednoduché a pak se postupně proniká do hlubin zákonů. není to beletrie. Je to zajímavé se v tom zkusit orientovat. Nic se nedá uspěchat. Aspoň je to diskuse o NĚČEM. Znovu-jedná se o e-knihy. Papírové se můžou půjčovat vesele dál. To je poněkud opomíjená a někdy podstatná výhoda papírových knih. Na to se zapomíná. Papír je papír !! A ta trvanlivost !! E-kniha se snadno vymaže atp. Snad to částečně nahání autory k nevydávání papírových knih.

nokid
nokid 15.02.2016 v 13:47

§ 270 Trestního zákona
--------------------------------

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo

c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo

b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

Zakladatel fóra věnuje nesmírné úsilí tomu, přesvědčit nás o legálnosti pirátství. Jistě, jsme v právu laici - tak se ještě jednou pokusím osvětlit problém tak nějak lidsky.
Dejme tomu budete promotéry nějakého koncertu. To předpokládá vlastnictví nebo spíš pronájem sálu a to s veškerým servisem: topení, osvětlení, občerstvení, toalety, pokladna, ostraha. Dále dodržení požárních a dalších bezpečnostních předpisů. V neposlední řadě taktéž zaplacení hudebníků, zpěváků (a jejich manažerů), pojištění... Asi jsem beztak na něco zapomněl ale i tak je toho dost, ne?
Dost na to, aby z toho vyšla pěkně vysoká sumička, kterou musíte do akce investovat. A chcete, aby se vám náklady vrátily - a pokud možno i s určitým ziskem. A teď si představte, že sice v sále zbyde pár míst neprodaných, jenže na ně se vám vetře pár ˇčerných duší". Sice nepřekážejí (bez nich jsou místa volná), ale vezou se jaksi zadarmo, oproti ostatním platícím.
Je to nefér, že?
No a to samé je to s nelegálními stahovači a kopírovači. Ano, jak uvádím výše, při stahování se mohu oprávněně domnívat že kdo dal dílo na web, je zároveň i držitelem autor.práv, proto také toto není přímo trestné. Jestliže ale někdo sám dává na web či jinak šíří dílo BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU autora, spadá pod výše citovaný paragraf.
A ten byl schválen právě na obranu těch, kdo do uměleckých výkonů a děl investují, neboť piráti jejich podnikání maří a připravují je o zisk, který chtějí mít jako všichni jíní podnikatelé. Na to není nic špatného.
A co se týče normy zvané Autorský zákon - č. 121/2000 Sb (ve znění novel a dodatků), zákon to je, pouze nikoli ten z Trestního zákoníku. Což znamená, že při jeho porušení spadáš pod občanské (civilní) právo, kdy na Tobě bude poškozený vymáhat buď omluvu, ukončení činnosti anebo peněžní náhradu - vedle příp. trestního postihu. Je zde i dopodrobna popsáno, co je to dílo, jeho užití, jak vzniká autorství atp. A kromě toho, novelizace (ani v budoucnu) nezlegalizuje pirátství v dnešním slova smyslu, to si buď jist. On tento zákon opírá o ještě starší mezinárodní dohody, počínajíc někdy v r.1921 a od počátku právě pirátství a plagiátorství byly páteří této ochrany autorů.
Snad je nyní vše jasné.Vložit příspěvek