Soutěžní právo EU – Casebook

kniha od:

nehodnoceno
Soutěžní právo EU – Casebook obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Publikace mapuje posledních patnáct let vývoje unijního práva ochrany hospodářské soutěže prostřednictvím judikatury. Jejím cílem je být přehledem i učebnicí současně a posloužit tedy jak potřebám právní praxe, tak i studia a akademického bádání nad zakázanými dohodami podniků, jejich zneužívajícími praktikami, soutěž ohrožujícími fúzemi a převzetími, ale také způsoby a postupy jejich vyšetřování, dokazování a trestání. Celkem 137 rozsudků Tribunálu a Soudního dvora je zpracováno tak, aby se jeden každý z nich dal číst jako samostatná „zpráva“ o tom, kdo a v jakém kontextu jednal proti soutěži, jak toto jednání orgány ochrany soutěže vyhodnotily a na základě jakých právních principů a ustanovení soudy EU rozhodly o tom, zda k narušení soutěže skutečně došlo, zda to bylo náležitě prokázáno, kdo a v jaké míře za něj má být postižen, atd. Proto se autoři neomezili jen na závěrečné výroky soudů, ale vybrali z plných znění rozsudků i nejdůležitější informace o stranách sporu, o jejich sporném jednání, o etapách celého řízení a jeho časové dimenzi, aby celkový obraz rozhodnutí byl plastičtější a jeho vyznění v podobě klíčových právních závěrů zapamatovatelnější. Rozsudky jsou rozděleny do patnácti kapitol dle svého převažujícího obsahu, což by mělo čtenáři usnadnit vyhledání judikatury pouze k určité problematice. Rychlému vyhledání určitého rozsudku dále napomáhají jejich abecední a chronologický seznam, jakož i pojmový rejstřík. Publikace je určena studentům a badatelům v oblasti práva hospodářské soutěže, práva Evropské unie, jakož i právní praxi – soudcům, advokátům či zaměstnancům státních orgánů....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/477670/big_soutezni-pravo-eu-casebook-anZ-477670.png
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Soutěžní právo EU – Casebook
Soutěžní právo EU – Casebook

2021 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-977-2

KoupitKoupit eknihu

Soutěžní právo EU – CasebookSoutěžní právo EU – Casebook

2021 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-978-9