Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

kniha od:

nehodnoceno
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane informace o přístupech v USA, v Evropské unii, u účetních jednotek, jejichž cenné papíry jsou kotované na mezinárodních kapitálových trzích (IAS/IFRS). Podrobně je seznámen s koncepcí, strukturou, analýzou všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, a to včetně informací, jež účetní výkazy komentují a doplňují v příloze. Kniha je napsaná způsobem, který přinese zásadní poznatky jak neúčetním zájemcům o informace z účetní závěrky, tak účetním profesionálům. Finančním analytikům nabízí systematický přehled přístupů a základních ukazatelů, které při svojí práci mohou využít, včetně návodu, jak přistoupit k porozumění vypočítaných výsledků. Ze změn zahrnutých v publikaci vybíráme: • nový přístup k výzkumu a vývoji, • právo volby účetní jednotky při vykazování časového rozlišování, • úprava vykazování výsledku hospodaření za minulá účetní období, • změna v odpisování goodwillu. Právní stav publikace k 1. 6. 2019....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/45_/455432/big_rozumime-ucetni-zaverce-podnikatelu-XJk-455432.jpg
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Rozumíme účetní závěrce podnikatelů
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

2019 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-488-3

KoupitKoupit eknihu

Rozumíme účetní závěrce podnikatelůRozumíme účetní závěrce podnikatelů

2019 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7598-489-0