Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí vydání

nehodnoceno
Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/438857/bmid_ocenovani-bank-pojistoven-a-dalsich-5YJ-438857.jpg 0 0 0

Kniha je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Najdete v ní podrobně zpracované postupy oceňování příslušných vybraných finančních institucí, které mohou být považovány za doporučené oceňovací standardy s možností využití jak pro výukové účely na vysokých školách či v rámci získávání příslušných oceňovacích certifikátů, ale také, a to především, pro účely oceňování finančních institucí v praxi. Využít poznatků z této monografie mohou v rámci řešení soudních sporů v této oblasti příslušní soudní znalci, kteří se mohou o zde publikované postupy opírat. Text je rozdělen do sedmi kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje jednotlivé dílčí podkapitoly zabývající se konkrétní specifickou problematikou. Největší část knihy zaujímá problematika oceňování komerčních bank, samostatná kapitola je pak věnována oceňování komerčních pojišťoven, investičních společností a investičních fondů, také penzijních společností a také dalším finančním institucím, jako jsou např. leasingové společnosti a sázkové kanceláře. Zvláštní kapitola je věnována identifikaci diskontní úrokové míry při výnosovém oceňování finančních institucí.... celý text

Vydání (2)


Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí
Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí

papírová kniha 2019, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7552-829-2


Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí

ekniha 2017, Wolters Kluwer (ČR)

ISBN: 978-80-7552-830-8

Autoři knihy

Milan Hrdý
česká, 1966