Lichva: trestný čin a společenský jev

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Důraz je v knize položen na současnou právní úpravu lichvy podle občanské­ho zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na nejno­vější rozhodnutí českých soudů. Prostor je věnován také rozhodčímu řízení jako často zneužívanému prostředku pro realizaci lichvy. Kniha tak bude zásadní pomůckou pro práci policistů, státních zástupců, soudců i advokátů. Autor přináší komparativní pohled na zahraniční a českou právní úpravu i soudní praxi hluboko do minulosti a všímá si také proměn postojů k lichvě v dílech různých filozofů. Lichvu tedy v knize představuje nejen jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev a na základě této hluboké analýzy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda. JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D., působil v letech 1999 až 2011 na Okres­ním soudě v Kladně v pozici předsedy senátu pro věci trestní. Od roku 2011 je soudcem Krajského soudu v Praze v jednom z jeho odvolacích trestních senátů. Tématu lichvy a trestného činu lichvy se věnuje dlouhodobě....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/474422/big_lichva-trestny-cin-a-spolecensky-je-BWO-474422.jpg 31
Nahrávám...

Vydání (2)

Česká 2


Lichva: trestný čin a společenský jevLichva: trestný čin a společenský jev

2014 · ekniha · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7478-436-1

KoupitKoupit eknihu

Lichva: trestný čin a společenský jev
Lichva: trestný čin a společenský jev

2014 · Wolters Kluwer (ČR)

978-80-7478-435-4