Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov) vydání

nehodnoceno
Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov) https://www.databazeknih.cz/img/books/49_/492364/bmid_etika-vztahu-k-zvieratam-cez-optiku-vp6-492364.jpg 0 0 0

Reflektovať etický rozmer vzťahu mravných subjektov k zvieratám, resp. k nie-ľudským živočíchom, a to, na akých hodnotách by tento vzťah mal byť postavený, je možné až po dôkladnej analýze toho, čo možno rozumieť pod morálnou komunitou a po správnom etickom vymedzení vzťahov medzi jej jednotlivými členmi. Tieto otázky sa systematicky snaží analyzovať relatívne nová disciplína aplikovaných etík; etika vzťahu k zvieratám. Jej prudký rozvoj možno celosvetovo sledovať najmä od sedemdesiatych rokov 20. storočia (práca autorov ako Peter Singer, Tom Regan, Carl Cohen, atď.). Vzhľadom k tomu, že sa tejto disciplíne na Slovensku doteraz nevenoval širší priestor, je potrebné čitateľovi predstaviť okrem jej problémového zamerania a miesta v rámci etických diskusií, aj rozličné prístupy a hodnotové orientácie v rámci nej, o čo sa pokúšam v úvodných kapitolách tejto publikácie. Z dôvodu zakomponovania diskusie o otázkach etiky vzťahu k zvieratám do slovenského regiónu zároveň ponúkam analýzu vývoja reflexie skúmanej problematiky a jej súčasného stavu v tvorbe slovenských (a českých) autorov.... celý text

Vydání (1)


Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov)
Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov)

papírová kniha 2014, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity

ISBN: 978-80-555-1108-5

Autorovy další knížky

2014  %Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov)
2019  %Bioetika ako systematická etika (Úvod do štúdia bioetiky)

Kniha Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov) je v

Chystám se číst1x
dalších seznamech1x