Zofia Posmysz citáty

polská, 1923 - 2022

Citáty (8)

…aby člověk nosil na prsou tabulku: „nebyl jsem v gestapu, ani v SS, ani v SA, ani ve straně!“ Ale to přece nejde. Proto je třeba mluvit. Začínat stále od začátku. Mluvit, mluvit, mluvit a nedat se strhnout k hněvu ani neurazit, když ten, kdo s tebou mluví, má ve tváři pochybnost. (Pasažérka)


...Od nikoho nelze žádat, aby měl emocionálně živý vztah k historii. (Pasažérka)


Copak zůstat člověkem je tak málo v dobách, kdy se všichni předstihují v umění nebýt lidmi? (Pasažérka)


Frau Aufseherin… Poněvadž se mnou hovoříte jako s člověkem, odpovím vám jako člověku. Láska je spjata s životem. A tady…(Pasažérka)


Chovala jsem se k ní lidsky, a proto jsem v ní nemohla otupovat jakékoli lidské vlastnosti. Jednala jsem s ní jako s člověkem, ačkoli byla jenom číslem, které každý bezvýznamný esesman mohl kdykoli smazat. (Pasažérka)


Náš velitel padl, a to německou kulkou. Všichni ti chlapci – až na onoho velitele – stejně jako já nesnili o německém vítězství, ani trochu po něm netoužili, snad proto, že se jim vůbec nechtělo umřít. A není to podivné, že nic jiného než to, že jsem měl v rodině takovou krysu, mi pomohlo zachovat si – že se tak vyjádřím – čistý štít. (Pasažérka)


Německo, pane Bradley, s jeho osmdesáti miliony obyvatel a s rozlohou 555 tisíc čtverečních kilometrů bylo celé takovým koncentrákem. (Pasažérka)


Nikdo nechce být svině, pane Bradley, dovolte, abych vám to řekl. Snad jenom ti, kteří jsou takoví už od narození, nedovedou si představit nic jiného, a tak se snaží dosáhnout dokonalosti v tom, čím od přírody jsou. (Pasažérka)