William Saroyan citáty

americká, 1908 - 1981

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (34)

Ať už se budeš muset dopustit jakýchkoli chyb, neboj se, že jsi je udělal nebo že jich uděláš víc. Důvěřuj svému srdci, které je dobré, že se nemýlí, a jdi vpřed – nezastavuj se. Upadneš-li, obelstěn nebo zaskočen ostatními nebo dokonce sebou samým, vstaň a nevracej se. Častokrát se budeš smát a mnohokrát budeš plakat, ale vždycky to bude smích i pláč současně. Nikdy nebudeš mít v životě okamžik podlosti nebo malichernosti nebo malosti. Takové věci budou pod tebou – příliš nepatrné pro rychlost tvého ducha – příliš bezvýznamné, než aby se octly v dohledu tvého zraku. Lidská komedie


Ať už se stane cokoliv... snažte se zůstat nad věcí. Mami, mám tě ráda


Byla ke mně obrácena zády, a tak jsem ji mohl obdivovat, neboť jsou ženy, které jsou krásné z této strany a nesnesitelné z každé jiné.


Být na světě je zábava, ale ani jeden den v životě neprojde, aby v něm nebylo do té zábavy přimícháno trošku bolesti, trápení a lítosti.


Člověk je herec. Hraje všechny lidi a každý je lhář. Skutečně ryzí je v něm jen zvíře.


Člověk je tělo a pak to další.


Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili.


Dokud v sobě člověk nemá soucit, je nelidský a není opravdu člověkem, protože ze soucitu pochází balzám, který hojí. Jen dobří lidé pláčí. Jestliže člověk nikdy neplakal nad bolestí světa, je méně než prach, po kterém šlape, protože z prachu vzejde sémě, kořen, lodyha a květ, kdežto duch člověka bez soucitu je pustý a nic z něho nevzdejde – leda pýcha, která nakonec musí tím nebo oním způsobem vraždit – vraždit dobré věci, nebo dokonce vraždit i lidské životy. Lidská komedie


Chce-li, může třeba na věky čekat a zůstat jen při tom, ale taky se může začít pohybovat – v čase a s časem – může pomoct té myšlence na svět, a pak, náhle, protože vkročil do času a kráčel s časem, protože pomáhal zrodu té myšlenky, ono to přijde, přijde to celé, přijde to čisté a přijde to naráz. Avšak kdesi uvnitř musí to člověkem procházet velmi pomalu, aby to v něm mohlo zůstat. Věčně v pohybu a zároveň téměř bez hnutí musí být. Moc toho musel Tracy pochopit a udělat. Ale aby vůbec někdy mohl udělat, co je třeba, musel začít u své práce. Aby kdy mohl udělat všechno, co udělat má, a není toho málo, musel Tracy začít s jednoduchou prací, se zvedáním a přenášením žoků. (Tracyho tygr, str. 113 - 114)


Chci současně obývat malé, bezvýznamné tělo a ohromný nezbadatelný vesmír. Chci si odžít svůj nezbadatelný čas a chci se pokusit žít věčně. Chci jíst a spát a pracovat a založit si rodinu a umřít, ale zároveň nechci být nikdy víc tělem nežli duchem. Cyklista v Beverly Hills


Je dobře, když člověk ví, že může mnohem víc, než si myslí.


Je přirozené, když syn občas nenávidí otce, matku také a někdy všechny lidi na světě.


Jediná pravá věc je smích. Smíchem umoř krutost. Smíchem umoř zlo.


Jednoho zářijového dne si uvědomil, že už se definitivně musí rozhodnout. Pro jedno, nebo pro druhé. Buď zůstat a ještě hlouběji upadnout do tísnivé nečinnosti a zoufalství, anebo si najít cestu, která vede ke světu tam venku... Lásko, měj se hezky


Každý člověk je celý svět a může ho přetvořit, jak chce, a naplnit lidským pokolením, které je schopen milovat, má-li v sobě lásku, nebo pokolením, které musí nenávidět, má-li v sobě nenávist. Lidská komedie


Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám.


Každý muž, který podvádí v kartách, spí s holkáma, přepadává banky, opíjí se a toulá se, jen hledá pravdu!


Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.


Když řekne on: Co se děje? a vy řeknete: Jak to myslíš? Kde? A on řekne: Tak, všeobecně. Na to mu, Same, řeknete: Tak abys věděl, já toho nevím o nic víc, než víš ty. Přisámbůh, Same, já toho vím ještě míň. Věř mi, jestli máš na mysli všelijaký ty trable, jestli máš na mysli lidi, co maj peníze, a ty druhý, co je nemaj, a jiný, co maj kvalitní pití, a druhý, co ho nemaj, a ještě jiný, co se můžou někde v pohodlí vyspat, a ty druhý, co takový pohodlíčko nemaj, věř mi, tomu já nerozumím. Jestli máš dokonce na mysli nějakýho mužskýho a nějakou ženskou, a jestli se milujou nebo nemilujou, pak se tedy omlouvám. Kdybych na tebe dělal dojem, že patřím k těm, co vědí, nebo k těm, co by měli vědět, tak to jsem nechtěl. Nevím. Nemá to pro mě hlavu ani patu. Vyznám se v dešti. Když jsem někde venku za deště, tak vím, že prší. Lásko, měj se hezky


Když se rozhněváte, buďte dobří a hněviví.


Kolik jen srdcí puklo v letech minulých, kolik jich puká v dobách dnešních a kolik srdcí má ještě puknout v čase nadcházejícím? Tracyho tygr


Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými. Ale nenávist hyne každou minutu.


Lidi jsou složité. Lidi jsou lidi. Lidi jsou legrace, hra, fantazie, kouzlo. Lidi jsou bolest, lidi jsou nemoc, lidi šílet, lidi mají ublížení, lidi ubližovat lidi, zabíjet, zabíjet sebe. Kde je legrace, kde je hra, kde je fantazie, kde je kouzlo? Psychiatrii já nerad. Lidi miluju. Šílení lidi, krásní lidi, zranění lidi, nemocní lidi, zlomení lidi, zhroucení lidi, mám rád, miluju. Proč? Proč lidi ztratí legraci, hru, fantazii, kouzlo? Proč to? Peníze? Myslím si to. Peníze. Je láska, tyhle peníze. Je krása, tyhle peníze. Je legrace, tyhle peníze. Kde jsou peníze? Nevím. Už není legrace. Teď jen práce. Práce. Tygr. Tygr. Tracyho tygr


Nejskvělejší vzbouřenec je tichý muž, který ví, jak všechno skončí, a přece ho těší dýchat dál. Jen mysl nemůže zemřít a usměvavá mysl věčně čeří prázdnotu vesmíru.


Nemůžete lidstvo častovat nadávkami, aniž se při tom usmějete, protože bez humoru není naděje, a tu člověk potřebuje k životu stejně jako půdu pod nohama.


Nepřátelím se a nedělám si nepřátele.


Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak.


Pro mnohé lidi přemýšlet znamená jenom přestěhovat předsudky na jiné místo.


Trápení, trápení, samé trápení, a toho smíchu pořád kolem dokola.


V čase svého života snaž se žít - žít tak, abys v onom čase zázraků nepřispíval na horu bídy a zármutku tohoto světa další valounky, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemstvím života.