Valja Stýblová citáty

česká, 1922 - 2020

Citáty (12)

„Ve vzpomínkách se vrací stejné tváře, stejná slova, ba stejná modulace hlasu. Ale najednou se stokrát prožitý vjem změní odstínem slov, jejichž smysl nám až dosud unikal.“


A pak jsem konečně pochopil, že pro to a tím je to teprve lidský život, že tak často tápe bez opory, v hnusu, v zoufalém zachycování droboučkých šťastných vloček. Jeden si vyvolíš a ten žiješ do dna, nesmlouvavě. Líbí se ti, nelíbí - všechno jedno. Máš v něm dobrých zásad víc nebo míň - stejně zůstaneš člověkem, nevědomým a slabým. - Jan Mne soudila noc


Duše? K čemu by byla bez nádherného pocitu síly ve svalech? Bez uvědomování sebe? Zapadla by do prostoru, ztratila by se a splynula s mlhou. - Jan Mne soudila noc


Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout.


Kolik vydrží pavučina mozkových vláken, když ji dnes neprotrhla ta masa hoře a bídy? - Jan Mne soudila noc


Lepší jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist.“


Lidská společnost. Ta společnost, která je prohnilá jako olomoucký syreček. Kašlu ti na společnost, která se chodí modlit a stejným dechem tě pomluví i okrade, ale přitom si připadá vysoko nad tebou, protože ty to nevíš. Která opisuje nestoudnosti do hladkých vět, která se uhlazeně hrabe v nechutnostech, a když řekneš naplno, co si myslíš, prohlásí tě za sprosťáka. Kašlu ti na lidi, kteří jsou krutí, když jsou u moci, a zbabělí, když má někdo sílu je přišlápnout. Nevěřím jim. Všichni jsou trošinku dobráci, to ano, ale v jádru jsou egoisti, bezohlední, zlí. A každého z nich si koupíš. Někdo stojí míň, někdo víc. Každý je na prodej. - Albert Mne soudila noc


Nebyl by tedy svět. Kdyby mi stokrát tvrdili, že by existoval, nevěřím, že by byl vzduch a den a láska beze mne. Já bych ji neznal, nebyla by tedy. - Jan Mne soudila noc


Není dobro a zlo. Jsou jen lidé. - Jan Mne soudila noc


Odsuzujeme. Všichni, bez výjimky, bez slitování. A přece už věřím, že každý z nich by byl schopen téhož činu sám, ne vždycky snadno, ale nakonec by našel omluvu pro sebe, aby se mohl vyjmout z toho zavrženíhodného zástupu. On přece mezi ně nepatří. Jeho případ je zvláštní, okolnosti, prostředí. To je něco jiného. - Jan Mne soudila noc


Ušlechtilost, Jene, neexistuje v čistém stavu. Míchá se se špínou, a proto je všechno šedé. Ne bílé - ani černé. - Albert Mne soudila noc


Že to nevětší a nejsilnějsí, co jsem kdy cítil a pocítím, je vědomí, že existuji, že jsem nabral svět do nervových spletí, které tvoří smysly, a nic, nic nevyrve jedinečný, nenapodobitelný, i když třebas bezcenný buněčný útvar. Neopakuji se. Já. I když zapadnu a zmizím, byl jsem a nikdy, co věčnost potrvá, nevyskytne se táž kombinace prostoru a času, která stvořila mne. - Jan Mne soudila noc