Koupit knihy

Václav Kubát


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (2)

„Zaposlouchejme se do těchto vět a posuďme která věta je vhodnější: Soudruh Novák je členem Káesčé. Soudruh Novák je členem Komunistické strany Československa.“


Soudružské chování je chování čestné, přímé, opírající se pevně o socialistické morální normy a zásady a o marxisticko-leninské přesvědčení.