Simone de Beauvoir citáty

francouzská, 1908 - 1986

Citáty (30)

Adam byl ten druhý náčrt a stvoření člověka se Bohu zcela podařilo teprve tehdy, když stvořil Evu.


Být ženou je stále ještě když ne nedostatek, tedy alespoň zvláštnost.


Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li prožíván v upřímnosti a beze strachu.


Cit je závazek, který neplatí jen pro dobrý okamžik.


Géniem se člověk nerodí, géniem se stává.


Lidství je něco mužského a muž definuje ženu nikoli samu o sobě, nýbrž v poměru k sobě; nepovažuje ji za autonomní bytost. Druhé pohlaví


Lidstvo nepřiznává nadřazenost tomu pohlaví, které rodí, ale tomu, které zabíjí.


Literatura poskytuje možnost pomstít se skutečnosti tím, že ji podřídíme fikci.


Manželství je kariéra výhodnější než mnohé jiné.


Místo aby si milenci uhájili dynamický vztah jeden k druhému, staticky se sobě přizpůsobují; tím dochází k tomu, že si nemají duševně co vyměňovat a sexuálně co nabídnout.


Moje ruce zůstávaly prázdné a já se pokoušela obelstit své zklamání namlouvajíc sama sobě, že jednou budu mít všechno i že nic nestojí za to. - Paměti spořádané dívky


Mrazilo mě při pomyšlení na lásku, která by byla vzájemná. - Paměti spořádané dívky


Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý.


Muž očekává od vlastnictví ženy něco jiného než ukojení instinktu, žena je pro něj vyvoleným objektem, kterým si zotročuje přírodu.


Mýtus je jedna z pastí falešné objektivity, do nichž se nechá chytit i vážný duch.


Navíc jsem vždycky mířila ke krajnostem: chtěla jsem všechno, nebo nic. Kdybych milovala, bylo by to na celý život a dala bych tomu citu všechno, své tělo, srdce, hlavu i svou minulost. Nechtěla jsem paběrkovat emoce a vášně, jež nebudou mít nic společného s touto velkou věcí. - Paměti spořádané dívky


Pravda může být nespravedlivá.


Praxe lásky může v sobě uchovat její teorii jen s vypětím posledních sil.


Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám.


S láskou se nerodíme, ale s láskou se stáváme lidmi.


Skutečné vítězství muže nastává, když ho žena dobrovolně uznává za svůj osud.


Ulovit manžela je umění. Udržet si ho je perná práce.


Uprostřed halasu na konci roku vyplněného úspěšnou prací jsem si trpce uvědomovala prázdnotu svého srdce. Vášnivě jsem i nadále toužila po tom ostatním, co jsem nedovedla definovat, protože jsem odmítala dát tomu jediné správné jméno: štěstí. - Paměti spořádané dívky


V zakřiveném prostoru nejde dělat přímky a stejně tak nelze dělat správné věci ve společnosti, která správná není. (Mandaríni)


Vedle intimních doteků dvou těl je k lásce ještě třeba něžných slov. Nemají-li si muž a žena co říci, je mezi nimi láska nemožná.


Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot.


Žena je jako tajný agent, kterého zastřelí, když se dá chytit, anebo zahrnou poctami a odměnami, když má úspěch.


Žena má zůstat tajemná, neznámá, aby ji muž mohl zbožňovat jako princeznu z dalekých zemí.


Žena probouzí v muži sen


Ženy nemilují hrdiny, milují vítěze.