Richard Wurmbrand citáty

rumunská, 1909 - 2001

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (9)

Bůh se dívá na postoj vašeho srdce, ne na to, kolik toho dokážete. (Sám s Bohem)


Drásání se za každou cenu a „sebe špiclování“ je stejně špatné a nezdvořilé jako sledování někoho jiného. (Sám s Bohem)


Jsem pro politiku laskavých slov a přátelských úsměvů ve všech lidských vztazích.


Když cítím bolest, vždycky ji doprovází radost z toho, že jsem živým „já“, které něco cítí. „Já“ může nyní zakoušet bolest, stejné nervy však dokážou vnímat také laskání. Je úžasné mít citlivé nervy. Je moudré se radovat z toho, že je máte - i ve chvílích, kdy prožíváte bolest. (Sám s Bohem)


Komunismus prosakuje do svobodného světa a rozvrací ho. Rozvracejme komunistický svět evangeliem. Získejme je láskou. Kristus nás učil nenávidět hřích, ale milovat hříšníka. Přinesme jim třeba tajnými způsoby, bude-li to nutné, Boží slovo. Vychovejme armádu válečníků bojujících modlitbou.


Křesťanství je jediným povoláním na světě, ve kterém lidé zůstávají po celý život učedníky a nikdy se nestanou samostatnými řemeslníky. (Sám s Bohem)


Musíme zavrhnout pomýlenou představu, že celek může být dokonalý pouze tehdy, pokud je dokonalá každá z jeho částí. (Sám s Bohem)


Oceňuji skutečnost, že Bible nikde nezaznamenává případ, kdy by se někdo Ježíšovi během jeho pozemského života za něco omlouval nebo ho prosil o odpuštění. Poslední večer před ukřižováním ho učedníci opustili a jeden z nich ho dokonce zapřel. Když se později se zmrtvýchvstalým Pánem setkali, měli říct alespoň ‚mrzí mě to‘. V Ježíšově tváři však každý viděl tolik laskavosti, tolik lásky a tolik touhy odpustit, že mu bylo naprosto jasné, že o nic prosit nemusí. (Sám s Bohem)


Zjistil jsem, že když jednáte s lidmi, neuděláte na ně dojem poukazováním na to, jak jste chytří. Získáte si je spíš tak, že si jim sednete k nohám a dáte jim šanci, aby vás něco naučili. Dokonce i úplný hlupák vás může něco naučit. (Sám s Bohem)