Peter Bieri citáty

Pascal Mercier · pseudonym

švýcarská, 1944 - 2023

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (19)

Abychom se mohli s něčím rozloučit, musíme se s tím vypořádat způsobem, který by vytvořil vnitřní odstup. Nevyslovenou, mlhavou samozřejmost, s jakou nás to obklopuje, je nutno proměnit v průzračnost, která nám umožní poznat, co toto něco pro nás znamená. Musí to tedy zhmotnit v něco, co má přehledné obrysy.


Co by to mohlo znamenat vychovat a vzdělat nás ve zlosti tak, abychom mohli zúročit její poznatky, ale abychom nepropadli jejímu jedu?


Co si člověk myslí, to pozná, až když to vysloví.


Často se bojíme něčeho, protože se bojíme něčeho jiného.


Chtěl bych zpátky k oněm minutám na školním dvoře, kdy se od nás odloupla minulost, ale budoucnost ještě nezačala.


Jak se člověk rozloučí s někým, kdo mu ovlivnil život jako nikdo jiný?


Kdo ostatně zná opravdové důvody svého strachu?


Knížky jsem kradl. Tenkrát jsem si myslel, že knížky by neměly nic stát, a myslím si to i dnes. Noční vlak do Lisabonu


Lidé nesnesou ticho, znamenalo by to, že snesou sami sebe.


Měl požitek z toho užaslého ticha, z té oněmělé nevěřícnosti, která se zračila na každé tváři, a měl požitek i ze své radosti, že je schopen cítit tak, jak by si o sobě nikdy nepomyslel.


Možná právě tohle potřeboval: aby se k němu někdo choval, jako by si byli samozřejmě rovni, projevovala to ve slovech, pohledech i v pohybech, které ho svou přirozeností a obyčejností osvobodily od něj samotného.


Může bůh stvořit kámen, který nedokáže uzvednout? Pokud ne, pak není všemohoucí, pokud ano, pak zas není všemohoucí, protože je tu ten kámen, který neuzvedne.


Nebo je v tom přání - vysněné, patetické přání - ještě jednou stát v onom bodě svého života, odkud bych se mohl vydat úplně jiným směrem, než je ten, který ze mě udělal toho, kým jsem dneska?


Nechtěl bych žít ve světě bez katedrál. Potřebuji lesk jejich oken, jejich chladné ticho, jejich autoritativní mlčení. Potřebuji burácení varhan a svatou zbožnost modlících se lidí. Potřebuji svatost slov, vznešenost velké poezie. To vše potřebuji. Avšak neméně potřebuji svobodu a odmítnutí krutosti. Neboť jedno není ničím bez druhého. A nikdo ať mě nenutí, abych si vybral.


Proč v životě nebojuješ, když to v šachách umíš tak dobře.


Skutečně se někdo zajímá o mne, a ne jen o svůj zájem o mne?


Ti druzí jsou tvůj soudní dvůr.


Zlatotepec slov, jehož nejhlubší vášní bylo vyprostit mlčenlivé zkušenosti lidského života z jejich nesdělitelnosti


Život není to, co žijeme; je tím, co si představujeme, že žijeme. Noční vlak do Lisabonu