Otomar Dvořák citáty

Paul O. Courtier, Ben Edair · pseudonymy

česká, 1951

Citáty (1)

Děsivost katastrof je v jejich nepřehlednosti, v tom, jak jednotlivého člověka pohltí stovky drobných záblesků skutečnosti. Dosud souvisle chápaný celek se tříští jak jako velké zrcadlo pod úderem kladiva; svět se vrací do stavu prvotního chaosu, do horečného zmítání střepů, v nichž se zobrazují prchavé záblesky dění. Časem se úlomky opět složí do nové logické mozaiky – ale ten prvotní okamžik zániku je nepopsatelný lidskými slovy a neobsáhnutelný lidskou myslí. (Hořící lilie)