Nikolaj Alexandrovič Berďajev citáty

ruská, 1874 - 1948

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (9)

Celý život jsem hledal pravdu, kterou jsem původně našel, ona byla jakoby a priori mé duchovní cesty. Existuje Úplná Pravda, která se nepodobá světu a ničemu, co je na světě, ale kterou je nutné odkrývat a zlidšťovat.


Hledání garancí a bezchybných kritérií v náboženském životě je lživé. V duchovním životě má své místo riskování, nezaopatřenost.


Je pro mne charakteristický silný pocit, že se tímto nutně daným světem nevyčerpává realita, ale že existuje jiný svět, metafyzická realita, že jsme obklopeni tajemstvím.


Lidé mají nezničitelnou potřebu hrát v životě roli, být zapojeni k nějakému hlavnímu centru, určujícímu lidské osudy. (...) Ve všech případech fungují tytéž psychologické hybné páky. Ve všech případech člověk doufá v povznesení sebe, ne skrze osobní kvality a úspěchy, ale skrze přináležitost ke skupinám, které mají svou důležitost.


Někdy si kladu otázku - zanechám po sobě něco zcela srozumitelného pro budoucí generace? Jsem člověk známé epochy, odrážím její protiklady a boj a zároveň povstávám proti epoše a obracím se k budoucímu. Člověk v sobě nese zvláštní svět, který je těžce srozumitelný druhým lidem. A přece je stýkání se a společenství těchto různých lidských světů možné a je nutné o ně usilovat.


Pro mou duchovní cestu je důležité poznamenat, že nevěřím v možnost racionalistické ontologie, věřím pouze v možnost fenomenologie duchovní zkušenosti, symbolicky popisované.


V bouření se je vášeň ke svobodě. Za bouřením se je vždy skryta vášeň. Také já jsem periodicky cítil v sobě tu vášeň, která mne zaplavovala bouřlivou vlnou. Vzpouře nemůže patřit poslední slovo, ale na cestách člověka do výše může hrát velikou roli.


Veškerá seskupující se masa je nepřátelská ke svobodě. Řeknu to radikálněji: veškerá společnost, která byla organizována do této doby a organizuje se nyní, je nepřátelská ke svobodě a má sklon popírat lidskou osobnost.


Zachovávání pravdy, a ne přinášení obětí je Bohu milé.