Nigel Lawson citáty

britská, 1932

Citáty (8)

„Zachraňme planetu“ je zřejmě největší favorit v soutěži o nejsměšnější slogan v historii. Vraťme se k rozumu


Domnívám se, že není náhodou, že je to právě Evropa, kde ekofundamentalismus obecně a absolutismus globálního oteplování zvláště nachází svou nejúrodnější půdu; právě Evropa se stala nejsekulárnější společností na světě a tradiční náboženství zde mají velmi slabou pozici. Jenomže lidé i nadále pociťují potřebu útěchy a vyšších hodnot, kterou poskytuje právě náboženství, a toto vakuum zaplňuje kvazináboženství zeleného alarmismu a toho, čemu se říká světové spasitelství (jehož je ortodoxie globálního oteplování nejnápadnějším projevem); jsou to ideologie s mantrami, jejichž zpochybňování je považováno bezmála za svatokrádež. Vraťme se k rozumu


Já sám jsem tuto knihu mohl napsat jen proto, že má vlastní kariéra již skončila. Vraťme se k rozumu


Jak mnohem příjemnější a pohodlnější je odvést pozornost od našich individuálních hříchů a důvodů cítit vinu kvůli tomu, jak se chováme k bližnímu, a přeměnit tyto pocity v kolektivní vinu a kolektivní hřích.


Je bez debat, že rizika je nutné stále hodnotit a sledovat, avšak přijímat ve světě charakterizovaném nejistotou politická rozhodnutí na základě nejhorších možných scénářů není racionální opatrnost, ale iracionální panikářství. Naším vodítkem by měla být pravděpodobnost, nikoli pouhá možnost. Vraťme se k rozumu


Nové náboženství globálního oteplování, ... je ... senzační a fenomenální bestseller. Obsahuje zrnko pravdy – a obrovskou kupu nesmyslů. Vraťme se k rozumu


S tím, jak se jakákoliv úcta a ochota podřídit se autoritě ztrácí, tím více roste pokušení politiků řešit tento problém tím, že se navlečou do roucha velekněze nového náboženství a prohlásí se za spasitele světa. Vraťme se k rozumu


Snad nejdůležitější je uplatňovat takzvaný princip pědběžné opatrnosti na samo používání tohoto principu, protože jinak se nám může stát, že jeho jménem budeme dělat velmi pošetilé věci. Vraťme se k rozumu