Mark H. McCormack citáty

americká, 1930 - 2003

Citáty (22)

Devadesát procent ztraceného času a nepříjemností ve frontách můžete odstranit, pokud si dáte trochu práce s naplánováním času a použijete a použijete svého zdravého selského rozumu.


Dlouhodobé plány děláme na vlastní nebezpečí.


Důležitý je komunikační prostředek, nikoli samotné sdělení.


Každý kontakt je k něčemu dobrý.


Klidná reakce je známkou síly, nikoli slabosti.


Konflikty se šéfem bývají jen velice zřídka rozhodovány spravedlivě.


Lepší je něco neudělat vůbec než udělat to špatně.


Lidé mají potřebu občas říci ne. Umožněte jim to.


Lidé rádi hovoří o sobě. Nechte je mluvit.


Lidé se často bojí požádat o pomoc nebo ji i přijmout, neboť se domnívají, že tím nějak dávají najevo svoji neschopnost. Kdyby se nad tím chvilku zamysleli, uvědomili by si, že náš systém je přímo koncipován pro prokazování a přijímání pomoci.


Lidé zaměstnaní v nějakém podniku mají tendenci přebírat řadu vlastností svých nadřízených.


Lidé, kteří se domnívají, že dělají na druhé dojem, a vyžívají se v tom, skutečně často udělají velmi silný dojem, téměř výhradně ovšem nepříznivý.


Mé právnické vzdělání mi poskytuje jisté výhody, mezi nimiž zaujímá významné místo možnost poskytnout neprávníkům jisté důvěrné informace, které by jim vlastní advokát velice rád zatajil.


Mlčení vám zabrání říci více, než musíte, a nutí druhého říci více, než by on sám chtěl.


Na právnické fakultě vás nikdo nenaučí, že je často lepší zaplatit žalobci než platit právníkům.


Obchodní transakce nekončí inkasováním peněz.


Podívejte se na téměř jakoukoli právní smlouvu, a co uvidíte? Pravděpodobně tajemný dokument sepsaný jazykem, kterým lidská rasa nikdy nemluví a nemluvila, a zatížený všemi možnými standardizovanými klauzulemi, popření na popření a dodatky, které jako by rušily polovinu toho, co již bylo řečeno.


Podnikání je soutěž a jakákoliv soutěž na vysoké úrovni je téměř výhradně hrou, která se hraje hlavou.


Produktivita porady je nepřímo úměrná počtu zúčastněných.


Profesionální zdvořilost je systém, jímž právníci usnadňují život sami sobě i ostatním právníkům, obvykle na úkor svých klientů.


Přestože se to na právnických fakultách nevyučuje, pravidla nestrannosti jsou vždycky dostatečně pružná na to, aby poskytla výhodu domácímu týmu.


Přiznat vlastní chybu je nejtěžší pro ty, kdo si jsou nejméně jisti vlastními schopnostmi.