Maria Montessori citáty

italská, 1870 - 1952

Citáty (3)

Bez dítěte, jež mu neustále pomáhá obnovovat se, by člověk zdegeneroval.


Dětství koriguje naše sobectví ve prospěch primárnějších hodnot.


V okamžiku, kdy dítě udělá první krok, ocitá se na vyšším stupni interakce. Neustále se snaží svou nezávislost rozšířit. Chce všechno dělat samo... Jeho snahy jsou tak energické, že naší obvyklou reakcí je jejich zabrždění. Bohužel, pokud toto děláme, nebrzdíme dítě, ale samu přírodu, protože vůle dítěte sleduje vůli přírody a řídí se jejími zákony. (Absorbující mysl, s. 66)