Lafcadio Hearn citáty

Jacudo Koizumi · pseudonym

řecká, 1850 - 1904

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (12)

„Je to hora z lebek, odpověděl bódhisattva. „Ale věz, synu, že všechny lebky PATŘÍ JEN A JEN TOBĚ! V každé z nich svého času sídlily tvé sny, klamy a touhy. Ani jediná z nich nenáležela žádné jiné bytosti. Všechny bez výjimky bývaly tvoje, v miliardách tvých minulých životů. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Existují však zvuky, jež pronikají mnohem hlouběji, než je schopen hlas moře, a rozechvívají nás ještě záhadnějším způsobem - zvuky, jež na nás rovněž občas dolehnou a velmi těžce dolehnou - tóny hudby. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Jestliže se bojíš moře; nikdy o tom nemluv - pokud se o svém strachu zmíníš, zničehonic se vlny zvednou výš... Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Lze se vůbec divit, že na nás tak doléhá hlas moře? V souzvuku s jeho rozmanitými projevy musejí všechny mořské vlny odpovídat v ještě nesmírnějším moři duchovní zkušenosti. Hlubina vábí hlubinu. Viditelná hlubina volá na neviditelnou hlubinu starší bytosti, u jejíhož proudu povstávají naši duchové. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Nejsme snad my sami jako lucerny spuštěné na ještě hlubší a kalnější moře, které se stále více vzdalují jedna od druhé, směřujíce k nevyhnutelnému zániku? Světlo mysli v každém z nás brzy dohoří. Potom bídné schránky a to všechno, co zbylo z jejich kdysi jasných barev, navždy vplynou do bezbarvé nicoty... Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Obzvláště víra Západu nás učí, že náš život na této zemi je larválním stádiem chamtivé bezmoci a že smrt představuje spánek kukly, z něhož bychom se měli vznést k věčnému světlu. Říkají nám, že dokud vnější tělo vnímá, mělo by být pokládáno za pouhý druh housenky a posléze za kuklu. Ujišťují, že na základě toho, jak se jakožto larvy chováme, ztrácíme či získáváme schopnost vyvinout pod zámotkem smrti křídla. Také nám říkají, abychom se netrápili skutečností, že z roztrženého kokonu nevidíme vylézat imágo Psýché. Tato absence vizuálního svědectví nic neznamená, protože máme jen slabozrakou vizi housenek. Oči se nám vyvinuly jen zpola. Neexistují snad nad a za hranicemi vnímavosti naší sítnice celé palety barev, jež nevidíme? Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Skvělá hudba představuje psychickou bouři, která působí na nepředstavitelnou hlubinu tajemné minulosti uvnitř nás samotných. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Strach a bolest mrtvé minulosti k nám vskutku promlouvají nejasnou, niternou bázní, kterou probouzí burácení moře. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Uranaija minúe širazu. - „Vykladač osudu nezná svůj vlastní. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Veškeré potěšení a zármutek zmizelých pokolení se k nám navracejí, aby nás obklopovaly nesčetnými podobami harmonie a melodie. Přesto i milion let poté, co přestaneme hledět na slunce, bude potěšení i zármutek našich vlastních životů vstupovat s ještě bohatším hudebním doprovodem do jiných srdcí a tam na jediný okamžik vyvolají hluboké a intenzivní napětí smyslné bolesti. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Veškerý život, jež vnímá a myslí, byl a může být i nadále pouze plodem boje a námahy - výsledkem nekonečné bitvy s vesmírnými silami. A kosmický zákon nezná kompromis. Pokud je jakýkoliv orgán zbaven námahy - pokud jakákoliv schopnost přestane být stimulována - musí zaniknout. Hora lebek – V Japonsku plném duchů


Žádný smrtelník nikdy nespatřil dvě vlny, jež by se lámaly úplně stejně. Hora lebek – V Japonsku plném duchů