Julian Tuwim citáty

polská, 1894 - 1953

Citáty (69)

„Blahoslavený ten, kdo nemaje co říci, neodívá tohoto faktu do slov.“


„Blázni nepotřebují charaktery, ale bez charakterů by nebylo tolik bláznů.“


„Budoucnost: období, kdy je nám dobře.“


„Co ťulpasové napíší, ať také ťulpasové čtou.“


„Ctnostná dívka nikdy nelítá za chlapcem. Copak někdo viděl, že by past honila myš.“


„Egoista je ten, kdo dbá více o sebe než o mně.


„Expert je odborník, který ví vše o něčem a nic o čemkoli jiném.“


„I ty nejkrásnější nohy někde končí.“


„Jako mnoho moderních žen, stěžuje si i moje manželka na práce v domácnosti. Nesnáší totiž vůbec způsob, jakým je já provádím.“


„Láska: jediná fyziologická funkce, která udělala kariéru.“


„Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, do čeho jsi skočil.“


„Píšící žena se dopouští dvou zločinů: rozmnožuje množství knížek a zmenšuje počet žen.“


„Popelník: nádoba, do které dáváme popel i nedopalky, není-li v místnosti podlaha.“


„Půjčka, kterou je třeba vrátit, to jsou ztracené peníze.“


„Řekni někomu, že na nebi je 97 830 124 656 998 hvězd, a uvěří ti. Napiš ale "Pozor! Čerstvě natřeno!" - sáhne si.“


„Střez se vraždy! Od ní vede cesta ke krádeži a odtud je už jen krůček ke lži.“


„Svědomí je jen tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá.“


„Synonymum je slovo, které spisovatelé používají, když nevědí, jak se píše vlastní slovo.“


„Takt: nevyslovená část našich myšlenek.“


„Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech.“


„Tragédie je zamilovat se do tváře a oženit se s celým děvčetem.“


„Užívání cizích slov je otázkou štěstí. Někdy se podaří říci je vhodně.“


„Věrnost: silné svědění se zákazem poškrábat se.“


„Znalec je specialista, který ví všechno o něčem a neví nic o všem ostatním.“


„Známý: člověk, kterého známe dost dlouho, abychom si od něho vypůjčili, ale ne dost dobře, abychom mu sami půjčili.“


Aby měl spisovatel úspěch, musí být buď mrtvý, nebo cizinec, nebo psát perverzně. Nejlépe je být perverzním zahraničním nebožtíkem.


Blahoslavený ten, kdo nemá co říci a neodívá tento fakt do slov.


Budiž vyslechnuta i druhá strana - tento ušlechtilý aforismus vznikl ještě před vynálezem gramodesky.


Druhá půlhodina každého slavnostního projevu trvá o tři hodiny déle než ta první.“


Gratulace: nejupřímnější forma závisti.