Jozef Kirschbaum citáty

slovenská, 1913 - 2001

Citáty (2)

Boli by to hlboké zárezy do dnešného maďarského štátu, keby si slovenský národ žiadal svoje historické hranice a uplatňoval historické právo. Slováci však prijali princíp etnický a dožadujú sa spravodlivosti pre seba podľa tohto princípu.


So svojím svedomím a kresťanským citom neprídem nikdy do konfliktu, ak teraz zákonne zasahujeme proti Židom.