Jaroslav Skála citáty

česká, 1916 - 2007

Citáty (6)

Abstinence, kterou nabízíme, je pro vás novým bytem. Tento byt je nezařízený a záleží na vás, co si tam dosadíte - jestli zájem o přírodu, děti, sporty, kulturu.


Komunisti nám opravdu moc nepřáli, opovrhovali naší prací, ale vzápětí na ně došla řada. Jedni z prvních, kdo se u nás začali léčit, byli zakladatelé JZD. Ti dělali něco, o čem nebyli vůbec přesvědčeni, a aby to mohli dělat, tak prostě museli chlastat. Díky nim si strana uvědomila, že oddělení, které původně chtěla zrušit, bude možná sama potřebovat.


Neříkejte 'tvrdý', ale říkejte 'náročný a důsledný.


Pamatuji si na jednoho velmi známého herce, který mi na záchytce řekl: "Pane doktore, ale vy mně omezujete osobní svobodu." Čekal asi, že budu oponovat, ale já jsem mu přikývl: "Ano, omezujeme vaši svobodu. Vy s ní totiž neumíte zacházet."


Vědělo se, že většina politiků tehdejší doby byli závislými na alkoholu. Například prezident Gustav Husák měl ke konci své kariéry velké problémy s pitím. K nám se však nepřišel léčit ani jeden.


Žena, která přestane odmítat druhou skleničku, riskuje závislost. Kdežto u mužů jde až o třetí skleničku. U žen je tuková část těla větší, takže se tam alkohol nerozkládá tak dobře, mají při stejném množství větší hladinu alkoholu v krvi. Žena většinou začíná pít později, ale zdravotní důsledky přicházejí dříve, navíc je u ní horší dopad po stránce sociální a rodinné, nemluvím teď o takových věcech jako je možné poškození plodu. Ukázalo se, že žena potřebuje delší léčbu. Také je dnes jiný poměr - dříve byla 1 závislá žena ku 5 mužům, dnes 1 ku 3 - což je dáno také tím, že ženy zastávají povolání, jež dříve nezastávaly.