Ivan Andrejevič Krylov citáty

Navi Volyrk · pseudonym

ruská, 1769 - 1844

Citáty (8)

Když nás život málo těší, když s ním nejsme spokojeni, žít na světě lehké není. Umřít je však ještě těžší. - bajka Rolník a smrt


Když si vybíráš přítele, vybíráš si tím i svého soudce.


Láska, která činí všechny lidi sobě rovnými, ponouká často lehkomyslné ženy, aby obětovaly význačné a úctyhodné muže bezvýznamným milencům.


Orlové se někdy spustí níže než slípky, ale slepice se nikdy nevznesou do oblak.


Pracovat, aniž cokoliv vykonáme; a mluvit, aniž cokoliv řekneme; jsou dva nejlepší způsoby jak ubíjet čas.


Shovívavost k darebákům se rovná spoluúčasti na zločinu.


Slabý vždy vinu má - silný je nevinný. Tomu nás dávno učí dějiny.


Všechny nectnosti, jakým podléhají lidé nejrůznějších stavů, pramení jen z prázdného života.