Henry Hazlitt citáty

americká, 1894 - 1993

Citáty (2)

Když Alexandr Veliký navštívil v Korintu filozofa Diogena a zeptal se ho, jakou laskavost by mu mohl prokázat, Diogenes prý klidně odpověděl: “Ustup mi ze slunce!“ Ustoupit ze slunce, to by měl každý občan žádat od své vlády.


Tu a tam se již v mracích státní regulace začínají objevovat trhliny. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že vláda jim nemůže dát nic, co by dříve nevzala někomu jinému – nebo přímo jim samým