Ellen Marie Wiseman citáty

americká

Citáty (7)

Jak by se měl člověk chovat, aby nepodlehl panice a strachu? Sběratelka sirotků


Jaký má smysl přežít, když jsou všichni ostatní mrtví? Sběratelka sirotků


Matky by udělaly cokoliv, třeba i lhaly, podváděly nebo kradly, aby své děti ochránily. Sběratelka sirotků


Svět je plný zlomených lidí a žádné špitály, ústavy ani žaláře nedokážou spravit jejich těžce zkoušená srdce, poraněné mysli a utrápené duše.


Tvrdil jí, že má Německo v krvi, stejně jako slabost pro sladkosti a on lásku k její matce. Sběratelka sirotků


V Bibli stojí, že vzít si vlastní život je hřích, ale Bůh by jistě pochopil, že matka nedokáže žít bez svého dítěte. Sběratelka sirotků


Všechno možná nemáme, ale společně máme všechno. Sběratelka sirotků