Charles Frazier citáty

americká, 1950

Citáty (5)

I don´t want to find myself someday in a new century, an old bitter woman looking back, knowing that I hadn´t had the courage to follow my heart.


If i asked you to lay in bed with me but not do anything else, could you do it?


This you must know: although you have been away for so long, I will never hide a single thought from you. I believe it is our duty to be honest with each other and unlock our hearts. (Ada Monroe - Cold Mountain)


You don´t need him. - I know I don´t him. But I think I want him. - Well, that´s different.


Žal nepatří k věcem, o něž by se člověk dokázal přesvědčivě podělit s publikem. Naše nejtrpčí bolest je uzamčena uvnitř v našem těle….Na nekonečný smutek nemá člověk dost sil. Přesto je bolest věčným průvodcem života. (Bílý náčelník)