Charles Darwin citáty

anglická, 1809 - 1882

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (29)

„Ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí.”


A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.


Ani nevíme, jak jsme nevědomi.


Ani trochu se nebojím zemřít.


Byli eocenní měkkýši se spirálovitými nebo kuželovitými ulitami či druhohorní amoniti stvořeni k tomu, aby se jim člověk po uplynutí dlouhých věků obdivoval ve své studovně?


Člověk by nedosáhl nikdy panujícího postavení ve světě bez používání rukou, těchto nástrojů, tak podivuhodně poslušných jeho vůle.


Hudba je starší než lidská řeč.


Kdybychom mohli úmyslně zanedbávali slabé a nemocné, docílili bychom tím nějaké budoucí výhody pouze za cenu nesmírného zla v přítomnosti. Musíme proto snášet zajisté zlé důsledky toho, že slabí jedinci přežívají a rozmnožují se; avšak takové rozmnožování je omezováno alespoň tím, že slabší a méněcenní jedinci se nežení a nevdávají v takové míře jako lidé zdraví. Toto omezení by se mohlo ještě více upevnit, kdyby lidé tělesně i duševně slabí upustili od sňatků docela, i když v něco takového lze spíše jen doufat, než to očekávat.


Linné a Cuvier byli mými dvěma bohy..., ale jsou to pouzí školáci vedle starého Aristotela.


Matematik je slepý člověk v temné místnosti hledající černou kočku, která tam není.


Může to být obtížné, ale měli bychom obdivovat divokou pudovou nenávist, která včelí královnu žene, aby ničila mladé královny – své dcery – hned po jejich narození, nebo sama zahynula.


Na základě principu přírodního výběru s rozbíháním znaků se nezná být nepravděpodobné, že všechny organismy, kteří kdy na této planetě žily, mohou pocházet z jediné prapůvodní formy.


Neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi mentálními schopnostmi lidí a vyšších savců.


Největší agrese vzniká mezi nejbližšími živočišnými druhy.


Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.


Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění.


Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu.


Pokud nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat.


Pro mou představivost je mnohem uspokojivější nedívat se na takové instinkty, jako jsou ty, jako že mládě kukačky vyhazuje své nevlastní sourozence, že mravenci zotročují jiné druhy, že larvy lumkovitých se živí v živých tělech housenek, jako na nezávisle stvořené instinkty, ale jako na drobné důsledky jednoho všeobecného zákona vedoucího k pokroku všech živých tvorů, totiž měnit se, dát žít nejsilnějšímu a zemřít nejslabšímu.


Předpoklad, že oko se svou nenapodobitelnou důmyslností (…) mohlo vyvinout přírodním výběrem, se zdá být v nejvyšším stupni absurdní – což dobrovolně přiznávám. Když však bylo poprvé řečeno, že Slunce stojí v klidu a Země se otáčí kolem něho, zdravý lidský rozum považoval takovou teorii za falešnou.


Příroda se snaží lhát vám přímo do očí.


Skepticismus je agentem pravdy.


Skutečně obdivuhodným jevem, jehož zázračnost pro jeho úplnou samozřejmost často přehlížíme, je to, že všichni živočichové a všechny rostliny po všechny časy a na všech místech si byli vzájemně příbuzní.


Sotva se najde někdo tak nerozumný, kdo by pokračoval v chovu právě těch nejhorších jedinců, nejde-li ovšem o lidi.


Škola a výchova v ní mi nedaly nic.


V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších.


Vše, co je proti přírodě, nemá dlouhého trvání!


Změny výrazu tváře a těla (...) slouží jako první prostředek komunikace mezi matkou a dítětem. (...) Výrazy dodávají živost a energii mluvenému slovu. Odhalují myšlenky a záměry druhých pravdivěji, než slova, která mohou být falzifikovaná. (...) Svobodný výraz emoce ji zesiluje. Potlačení všech vnějších projevů emoce, pokud je vůbec možné, emoci zmírňuje. Ten, který prudce gestikuluje, posílí svůj hněv; ten který neovládne známky strachu, bude pociťovat strach ve větší míře; a ten, kdo zůstane pasivní, když ho zaplaví zármutek, se přípraví o možnost obnovit nezlomnost mysli.


Zvířata, která jsme učinili svými otroky, neradi pokládáme za sobě rovná.