Bram Stoker citáty

irská, 1847 - 1912

Citáty (11)

Až dosud jsme byli tak trochu slepí; ovšem slepí, jak lidé bývají, protože když pohlédneme zpět, spatříme, co jsme mohli viděti, kdybychom byli schopni vidět to, co jsme vidět mohli!


Často mi v mysli poletovala nějaká nehotová myšlenka, jenže ze strachu, aby neztratila křídla, jsem se ji bál vypustit.


Kdysi jsem zaslechl výrok jakéhosi Američana, a ten víru definoval takto: "To, co nám umožňuje uvěřit ve věci, o nichž víme, že neodpovídají pravdě."


Nevyhledávám ani veselí, ani radost, ani zářivé rozkošnictví přemíry slunečního svitu a jiskřících vod, jaké mají v oblibě lidé mladí a veselí. Už nejsem mlád. A mé srdce, znavené dlouhými roky truchlení po mrtvých není naladěno na radostnou strunu. Navíc jsou hradby mého zámku rozbořeny, stíny jsou přečetné a vítr mrazivě vane pobořeným cimbuřím a okny. Miluji šero a stín a jsem rád, mohu-li zůstávat se svými myšlenkami. (Dracula)


Občas si říkám, že jsme se snad všichni zbláznili a že příčetnými se staneme teprve tehdy, až se probudíme ve svěracích kazajkách


Odsuzuji tě k živoucí smrti a věčné touze po krvi. (Dracula)


Pohled na družičky naplňuje radostí oči, jež čekají na příchod nevěsty; když se však nevěsta blíží, pak oči naplněné slzami již nevnímají světlo družiček.


Poslechněte si je- děti noci! Jak krásná hudba, že? (Dracula)


Smích se neptá "Smím vstoupit?" Smích je král a dostaví se, kdy a jak se mu zlíbí. Nikoho se neptá, neohlíží se na vhodnost okamžiku. Prostě řekne: "Jsem tu!"


Tohle je zcela prostá logika, nikoli logika šílence, přeskakujícího v mlze z drnu na drn. Jestliže to nebude pravda, důkaz nám přinese útěchu; rozhodně to neuškodí. A jestliže to bude pravda? Nuže, v tom tkví ta hrůza; jenže právě tato hrůza by mi měla přispět v mém konání, protože předpokládá alespoň trochu víry.


Transcendentalismus je majákem pro anděly, i když pro lidi je pouhou bludičkou.